Biểu phí

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

& LÃI SUẤT ÁP DỤNG TRÊN TK TIỀN GỬI

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn trân trọng thông báo:

1.      Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán áp dụng cho khách hàng là cá nhân và tổ chức trong nước như sau:

       Ngày hiệu lực: 15/06/2017

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức phí

I.      Giao dịch chứng khoán qua sàn

1

Giao dịch trực tuyến (cổ phiếu,chứng chỉ quỹ, ETF)

0,25%

2

Giao dịch khác

 

 

 

 

a.     Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trong ngày

-     Tổng giá trị giao dịch dưới 50 triệu VNĐ

0.40%

-     Tổng giá trị giao dịch từ 50 triệu VNĐ đến dưới 100 triệu VNĐ

0.35%

-     Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ

0.30%

-     Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu VNĐ trở lên

0.25%

b.    Giao dịch trái phiếu thông thường

0.05% - 0.1%

 

c.     Giao dịch mua bán lại (giao dịch repo) trái phiếu (chỉ tính một lần theo giá trị giao dịch lần đầu)

II.    Các dịch vụ khác

1

Mở tài khoản

-   Miễn phí

2

Lưu ký chứng khoán

 

 

a.       Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

-   0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng

 

 

b.     Trái phiếu

-   0,2 đồng/trái phiếu/tháng

 

 

c.       Áp dụng phí chậm trả

-   TK giao dịch thông thường: 0%

-   TK ký quỹ: Theo lãi suất cho vay đối với giao dịch ký quỹ

3

Phí thiết bị bảo mật trong giao dịch trực tuyến (Token)

-   350.000 VNĐ/ 01 thiết bị

4

Phí chuyển khoản chứng khoán (Khi đóng tài khoản hoặc theo yêu cầu khách hàng)

-   0,5 đồng /Cổ phiếu

-   Tối thiểu 50.000 VNĐ

-   Tối đa 500.000 VNĐ /lần/mã chứng khoán

5

Phí ứng trước tiến bán chứng khoán ( Đã bao gồm VAT = 0%)

-   0.0389%/ngày (14%/năm)

-   Phí tối thiểu 50.000 VNĐ/1 lần ứng

6

Phí cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS

 

 

a.   Phí dịch vụ nhắn tin SMS (Đã bao gồm VAT = 10%)

-     Đối tượng thu: Các Khách hàng có phát sinh tin nhắn thuộc nhóm tin giao dịch trong kỳ (Tin khớp lệnh/ xác nhận giao dịch, tin thông báo thực hiện quyền..)

-     Ngày thu: Vào ngày làm việc thứ 5 của tháng kế tiếp

-     Hình thức thu: Thu trực tiếp trên TK GDCK thông thường của khách hàng tại SSI

-   8.800 VNĐ/tháng

 

b.      Áp dụng phí chậm trả

0%

III.   Giao dịch không qua sàn giao dịch (chưa bao gồm phí phải trả VSD)

 

1

Chào mua công khai:

-       Đối tượng nộp phí: Bên chào mua và bên bán

-       Mức giá tính phí: Theo mức giá giao dịch với bên chào mua

 

-   Trường hợp SSI thực hiện hồ sơ chuyển khoản chứng khoán qua VSD: 0.15%. Tối thiểu: 100.000 VNĐ/1 hồ sơ

-   Các trường hợp khác: 0.1%

 

2

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi ETF

-       Đối tượng nộp phí: NĐT thực hiện hoán đổi (mua/bán lại CCQ ETF) với quỹ ETF

3

Tặng, cho, thừa kế:

-       Đối tượng nộp phí: Bên cho/tặng và bên nhận chuyển nhượng

-       Mức giá tính phí: Giá tham chiếu tại ngày SSI nhận hồ sơ

 

4

Chuyển nhượng chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết

-       Đối tượng nộp phí: Bên chuyển khoản và bên nhận chuyển khoản

-       Mức giá tính phí: Theo giá trên hợp đồng không thấp hơn mệnh giá

5

Chuyển khoản chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch tại SGDCK theo hợp đồng chuyển nhượng sở hữu ngoài sàn do UBCKNN/Cơ quan nhà nước chấp thuận (Giao dịch ngoài biên độ hoặc các chuyển nhượng chứng khoán ngoài sàn khác):

-       Đối tượng nộp phí: Bên chuyển khoản và bên nhận chuyển khoản

-       Mức giá tính phí: tính theo giá ghi trên HĐ chuyển nhượng và không thấp hơn giá tham chiếu vào ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu.

-       Theo thỏa thuận

-       Tối thiểu: 500.000 VNĐ/hồ sơ.

 

 

2.      Lãi suất áp dụng trên tài khoản tiền gửi của Nhà đầu tư:

Mức lãi suất áp dụng: 0.5%/ năm.

Ngày hiệu lực: 15/06/2017

  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-28) 38.242.897 • Fax: (84-28) 38.242.997