Dịch vụ cho Khách hàng Tổ chức
SSI cung cấp các dịch vụ và giải pháp tài chính linh hoạt, đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp các nhà đầu tư tổ chức đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra. Đến với SSI, khách hàng tổ chức sẽ được cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng như dịch vụ ngân hàng đầu tư, quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư và dịch vụ chứng khoán. SSI cam kết luôn ưu tiên quyền lợi khách hàng lên hàng đầu và mang lại thành công cho mỗi khách hàng.