Cơ hội nghề nghiệp

Mã vị trí Chức danh Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn
2020.TD73 ERP Application Technician Hà Nội Công nghệ thông tin 06/10/2020
2020.TD108 Chuyên viên Giao dịch lưu ký Hồ Chí Minh Vận hành nghiệp vụ 09/10/2020
2020.TD312 Chuyên viên Quản trị hệ thống (System Admin) Hà Nội Công nghệ thông tin 15/10/2020
2020.TD72 Python Developer Hà Nội Công nghệ thông tin 30/10/2020
2020.TD20 Business Analyst Hà Nội Công nghệ thông tin 30/10/2020
Công ty cổ phần chứng khoán SSI