Cơ hội nghề nghiệp

Mã vị trí Chức danh Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn
MGKHCN03 Nhân viên môi giới khách hàng cá nhân nước ngoài (tiếng Hàn) Hồ Chí Minh Kiểm toán 08/02/2019
NVCNTT01 Nhân viên công nghệ thông tin Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin 08/02/2019
KTNB01 Chuyên viên kiểm toán nội bộ Hồ Chí Minh Kiểm toán 08/02/2019
KSNB01 Chuyên viên kiểm soát nội bộ Hồ Chí Minh Kiểm toán 08/02/2019
QTM01 Chuyên viên quản trị mạng Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin 08/02/2019
Công ty cổ phần chứng khoán SSI