Cơ hội nghề nghiệp

Mã vị trí Chức danh Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn
2020.TD100 Lập trình viên .NET Hà Nội Công nghệ thông tin 30/01/2020
2020.TD101 Chuyên viên Quản trị hệ thống Hà Nội, Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin 30/01/2020
2020.TD19 Tester Hà Nội Công nghệ thông tin 30/01/2020
2020.TD03 Business Intelligence Analyst Hà Nội Công nghệ thông tin 30/01/2020
2020.TD16 VBA/Robotic Process Automation Engineer Hà Nội Công nghệ thông tin 31/01/2020
Công ty cổ phần chứng khoán SSI