Cơ hội nghề nghiệp

Mã vị trí Chức danh Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn
2020.TD100 Lập trình viên .NET Hà Nội Công nghệ thông tin 30/04/2020
2020.TD101 Chuyên viên Quản trị hệ thống Hà Nội, Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin 30/04/2020
2020.TD68 QA Analyst (IT) Hà Nội Công nghệ thông tin 30/04/2020
2020.TD20 Business Analyst Hà Nội Công nghệ thông tin 30/04/2020
2020.TD107 Chuyên viên Quản trị mạng Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin 30/04/2020
Công ty cổ phần chứng khoán SSI