Cơ hội nghề nghiệp

Mã vị trí Chức danh Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn
HRREC01 Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội Nhân sự 24/03/2019
HRTRA01 Chuyên viên thiết kế và phát triển chương trình đào tạo Hà Nội Nhân sự 24/03/2019
MGKHCN03 Nhân viên môi giới khách hàng cá nhân nước ngoài (tiếng Hàn) Hồ Chí Minh Kiểm toán 30/03/2019
NVCNTT01 Nhân viên công nghệ thông tin Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin 30/03/2019
MGKHCN03 Nhân viên dịch vụ khách hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh Môi giới KHCN 30/03/2019
Công ty cổ phần chứng khoán SSI