Cơ hội nghề nghiệp

Mã vị trí Chức danh Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn
2020.TD300 Giám đốc Dự án - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh Ngân hàng Đầu tư 28/02/2020
2020.TD20 Business Analyst Hà Nội Công nghệ thông tin 01/03/2020
2020.TD02 Chuyên viên Kế toán Hà Nội Chứng khoán 05/03/2020
2020.TD303 Luật sư - Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (cấp bậc Giám đốc) Hà Nội Ngân hàng Đầu tư 15/03/2020
2020.TD306 Institutional Sales Executive (Quan. 03 - Vietnamese) Hồ Chí Minh Chứng khoán 15/03/2020
Công ty cổ phần chứng khoán SSI