Cơ hội nghề nghiệp

Mã vị trí Chức danh Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn
DVKH Nhân viên Dịch vụ Khách hàng Hồ Chí Minh Môi giới KHCN 22/06/2019
GDDT Chuyên viên Giao dịch điện tử Hà Nội Vận hành nghiệp vụ 22/06/2019
GDDA Giám đốc Dự án - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (Hà Nội) Hà Nội Ngân hàng Đầu tư 22/06/2019
GDDAHCM Giám đốc Dự án - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh Ngân hàng Đầu tư 22/06/2019
TTNB Chuyên viên Truyền thông nội bộ Hà Nội Truyền thông 22/06/2019
Công ty cổ phần chứng khoán SSI