Cơ hội nghề nghiệp

Mã vị trí Chức danh Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn
CNTT ASO Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng (Application Support Officer) Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin 24/09/2019
CNTT03 Lập trình viên .NET Hà Nội Công nghệ thông tin 30/09/2019
MGKHCN NN Nhân viên Môi giới Khách hàng cá nhân nước ngoài (tiếng Anh) Hồ Chí Minh Môi giới KHCN 30/09/2019
VBA01 VBA/Robotic Process Automation Engineer Hà Nội Công nghệ thông tin 30/09/2019
DVCK KHTC Chuyên viên Phân tích Khách hàng tổ chức Hồ Chí Minh Chứng khoán 01/10/2019
Công ty cổ phần chứng khoán SSI