Chuyên viên Tuyển dụng

1. Thực hiện triển khai hoạt động tuyển dụng Tìm kiếm, thu hút và rà soát ứng viên trực tiếp cho từng Job (vị trí tuyển

Chuyên viên Tuyển dụng

Trở lại
 • 24/03/2019
 • Hà Nội
 • Mã vị trí: HRREC01
 • Ngành nghề: Nhân sự
Mô tả công việc

1. Thực hiện triển khai hoạt động tuyển dụng

 • Tìm kiếm, thu hút và rà soát ứng viên trực tiếp cho từng Job (vị trí tuyển dụng) được phân công theo Kế hoạch tuyển dụng.
 • Tổ chức và tham gia phỏng vấn đánh giá ứng viên cùng các thành viên Hội đồng tuyển dụng.

2. Phát triển và thu hút nguồn ứng viên tiềm năng theo chiến lược nhân sự dài hạn

 • Xây dựng và thực hiện các hoạt động phát triển thương hiệu tuyển dụng, tạo dựng các mối quan hệ trong các mảng liên quan được giao
 • Sử dụng các công cụ quảng bá, truyền thông theo quy định phù hợp nhằm thu hút và tìm kiếm ứng viên tiềm năng.

3. Quản trị và phát triển các kênh tuyển dụng theo định hướng chung của bộ phận

 • Quản lý, đánh giá và đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả các kênh tuyển dụng hiện tại được giao phụ trách
 • Tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng mới phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của SSI

4. Quản trị nguồn ứng viên theo hệ thống dữ liệu quản trị được phân công trên hệ thống Jobs- Portal.

 • Quản lý và phát triển nguồn ứng viên tiềm năng
 • Đề xuất các ý tưởng cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống dữ liệu quản trị ứng viên trên Jobs-Portal

5. Thực hiện các báo cáo định kỳ và các công việc khác theo phân công từ cấp phụ trách.

Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Chứng khoán, Quản trị nhân lực
 • Có kinh nghiệm tại các vị trí liên quan đến tuyển dụng hoặc headhunting, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán
 • Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt
 • Có khả năng làm việc độc lập
 • Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo
Mức lương
Lương thỏa thuận (căn cứ theo năng lực của ứng viên)
Công ty cổ phần chứng khoán SSI