Công bố thông tin

Cổ đông nội bộ và người có liên quan đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động

SSI duy trì vị trí số 1 về thị phần tại hai sàn HOSE và HNX quý thứ 3 liên tiếp

Chi nhánh Mỹ Đình kỉ niệm 5 năm thành lập

SSI ra mắt 4 tiện ích mới trên hệ thống giao dịch trực tuyến  Web – Mobile – Pro Trading

Thay đổi số lượng cổ phiếu nắm giữ của cổ đông nội bộ, tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ

TMS không còn là công ty liên kết

GIL không còn là công ty liên kết

Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Điều lệ sửa đổi do tăng vốn điều lệ

Phát hành cổ phiếu ESOP

Prev Next