Báo cáo công ty

Đấu giá mới nhất

Báo cáo công ty
GAS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 84.000 Đồng/cp): Tỷ suất cổ tức đáng kể cho năm 2023
Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 1 năm không đổi là 84.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên dự báo EPS năm 2024 và P/E mục tiêu 1 năm là 18x. Trong ngắn hạn, mức cổ tức bằng tiền mặt là 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ suất cổ tức là 7,4% sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu. Mặt khác, mảng LNG và tiến độ của dự án Lô B sẽ là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho giá cổ phiếu.

05/06/2024

Tải xuống
GAS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 84.000 Đồng/cp): Cập nhật cuộc họp với nhà đầu tư năm 2023
Luận điểm đầu tư: Do kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 của GAS khá phù hợp với ước tính của chúng tôi nên chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP với mục tiêu 1 năm là 84.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 lần lượt là 12 nghìn tỷ đồng (giảm 20% svck) và 11,6 nghìn tỷ (giảm 4% svck).

26/12/2023

Tải xuống
GAS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 84.000 Đồng/cp): Sản lượng tiêu thụ khí giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận Q3/2023
Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu GAS, nhưng hạ giá mục tiêu 12 tháng xuống 84.000 đồng/cổ phiếu (từ 85.000 đồng) - dựa trên ước tính lợi nhuận năm 2024 và P/E mục tiêu 1 năm là 17x.
Về dài hạn, tiềm năng tăng trưởng của GAS phụ thuộc vào tiến độ của dự án mỏ khí Lô B, với sản lượng hàng năm có thể lên đến 5 tỷ m3 và sự phát triển của mảng LNG. Điều này phụ thuộc vào tiến độ của các nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 và việc hoàn thiện cơ chế giá khí cho các nhà máy.

13/12/2023

Tải xuống
GAS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 106.000 Đồng/cp): Lợi nhuận nửa đầu năm 2023 giảm từ mức đỉnh trong nửa đầu năm 2022

Luận điểm đầu tư: GAS đang giao dịch với P/E 2024F là 15,5x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu GAS và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 106.000 đồng/cổ phiếu (từ 103.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên EPS năm 2024 (từ EPS 2023) và P/E mục tiêu 1 năm không đổi là 16,5x. Các rủi ro tăng/giảm chính đối với khuyến nghị của chúng tôi bao gồm: sản lượng tiêu thụ khí khô cao hơn/thấp hơn dự kiến; và giá nhiên liệu cao hơn/thấp hơn dự kiến.

17/07/2023

Tải xuống
GAS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 103.000 Đồng/cp): Lợi nhuận Q1/2023 ổn định mặc dù sản lượng tiêu thụ giảm

GAS đang giao dịch ở mức P/E 2023 là 15x, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP và giá mục tiêu 1 năm là 103.000 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu GAS.

Mặc dù lợi nhuận của công ty dự báo sẽ giảm trong năm 2023, đặc biệt trong Q2/2023, nhưng công ty vẫn duy trì triển vọng dài hạn tích cực. Theo Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia VIII (PDP VIII) vừa được phê duyệt, tổng công suất phát điện của các nhà máy điện khí được đặt mục tiêu tăng 16% mỗi năm từ 9 GW trong năm 2020 lên 37,3 GW vào năm 2030 (bao gồm 14,93 GW sử dụng nguồn khí trong nước và 22,5 GW sử dụng LNG nhập khẩu). Theo QHĐ VIII, việc giảm công suất phát điện của nhà máy điện than được thay thế bằng LNG.

Các yếu tố hỗ trợ tăng/rủi ro giảm chính đối với khuyến nghị bao gồm: sản lượng và giá bán khí cao hơn/thấp hơn giả định.

23/05/2023

Tải xuống
GAS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 103.000 Đồng/cp): Lợi nhuận 2023 có thể giảm đáng kể từ mức đỉnh năm 2022

Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu GAS từ Khả quan xuống TRUNG LẬP, với giá mục tiêu 1 năm là 103.000 đồng/cổ phiếu (trước đó là 128.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên P/E mục tiêu 2023 là 18,5x (tương đương mức trung bình 5 năm). Chúng tôi chưa thấy nhiều yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn, do nhu cầu yếu và giá dầu điều chỉnh mạnh - điều này sẽ khiến lợi nhuận giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng GAS vẫn có triển vọng dài hạn tích cực. Theo dự thảo mới nhất của Quy hoạch điện VIII, tổng công suất điện khí dự kiến đạt 30 GW trong năm 2030, tương đương mức tăng trưởng hàng năm trên 12% trong giai đoạn 2020-2030. Nhu cầu về khí khô cũng có thể được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng từ nhóm khách hàng hộ công nghiệp trong những năm tới.

27/03/2023

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 128.000 Đồng/cp): KQKD năm 2022 phù hợp với kỳ vọng

Kết quả KQKD trong quý 4/2022 dự báo phù hợp với ước tính của chúng tôi, do đó chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 1 năm là 128.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi giả định lợi nhuận của công ty sẽ giảm 5% svck do giá dầu giảm so với mức so sánh cao của năm 2022. Mặc dù doanh thu giảm - đặc biệt là trong nửa đầu năm 2023, lượng tiền mặt ròng dồi dào của GAS là 27 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9 sẽ giúp công ty hạn chế được ảnh hưởng của việc lãi suất tăng cao.

Toàn bộ phần xây dựng cơ khí của dự án LNG Thị Vải hiện đã hoàn tất và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo đóng góp của dự án này sẽ không đáng kể trong năm đầu tiên vận hành.

28/12/2022

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 128.000 Đồng/cp): Giá dầu cao thúc đẩy lợi nhuận năm 2022 đạt mức cao nhất kể từ năm 2015

Luận điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GAS, nhưng giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 128.000 đồng/cổ phiếu (từ 135.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá là 13%. Việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu chúng tôi là dựa trên WACC tăng lên trong định giá theo phương pháp DCF, và P/E mục tiêu thấp hơn (điều chỉnh giảm từ 20 lần xuống 19 lần), có tính đến yếu tố lãi suất tăng. Ước tính của chúng tôi dựa trên giả định giá dầu Brent là 95 USD/thùng vào năm 2022 và 85 USD/thùng vào năm 2023. Trong năm 2023, chúng tôi ước tính GAS sẽ ghi nhận KQKD giảm nhẹ, cụ thể lợi nhuận dự báo sẽ giảm 5.1% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá dầu giảm trong năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng GAS sẽ ghi nhận sản lượng khí tăng lên (tăng 10% so với cùng kỳ). Yếu tố tác động giảm đến khuyến nghị của chúng tôi là sản lượng khí khô và giá nhiên liệu thấp hơn ước tính.

26/09/2022

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 135.000 Đồng/cp): Lợi nhuận cao kỷ lục trong quý 2 nhờ giá dầu tăng cao

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GAS, và điều chỉnh giám giá mục tiêu 1 năm xuồng 135.000 đồng/cổ phiếu (từ 143.000 đồng/cổ phiếu) do chúng tôi điều chỉnh cơ sở định giá đến cuối năm 2023. Tiềm năng tăng giá vẫn ở mức 18%. Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu để phản ánh ước tính lợi nhuận năm 2023 giảm 5,1% so với cùng kỳ, do chúng tôi dự báo giá dầu có thể đã đạt đỉnh trong trung hạn. Trong kịch bản cơ sở của chúng tôi, giá dầu thô brent sẽ đạt mức trung bình 85 USD/thùng vào năm 2023 (giảm 10,5%  so với cùng kỳ) và tăng trưởng sản lượng khí khô sẽ là 11% so với cùng kỳ. Dự án LNG Thị Vải sẽ cung cấp khoảng 200 mcm vào năm 2023, và sẽ chạy hết công suất từ năm 2024 khi nhà máy điện NT3 đi vào hoạt động. Hơn nữa, tăng trưởng dài hạn (tăng trưởng CAGR của LNST trong giai đoạn 2022-2026 ước đạt 12,9%) đến từ nhu cầu khí ngày càng tăng (cả khí khô và LNG).

16/08/2022

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 143.000 Đồng/cp): Một lựa chọn đầu tư hàng đầu trong môi trường giá dầu cao

GAS vẫn là cổ phiếu ưa thích hàng đầu của chúng tôi trong ngành dầu khí, vì là một trong những công ty nội địa hưởng lợi hàng đầu từ giá dầu tăng cao. Chúng tôi nâng giá mục tiêu 12 tháng cho GAS từ 134.000 đồng/cổ phiếu lên 143.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 20%) khi chúng tôi chuyển cơ sở định giá sang giữa năm 2023, dựa trên kỳ vọng giá FO và LPG tiếp tục duy trì ở mức cao. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu mới dựa trên P/E mục tiêu là 20x (từ 22x) và phương pháp định giá DCF. Năm 2022, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính LNST của GAS từ 11,6 nghìn tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ) lên 13,4 nghìn tỷ đồng (+56% so với cùng kỳ) với giả định giá dầu cao hơn (giá FO tăng từ 480 USD/tấn lên 500 USD/tấn và giá LPG tăng từ 700 USD/tấn lên 800 USD/tấn) và nâng ước tính sản lượng khí khô dự kiến từ 8,1 tỷ m3 lên 8,2 tỷ m3 (+13% so với cùng kỳ) trong năm 2022.

03/06/2022

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 134.000 Đồng/cp): Điểm nhấn Đại hội cổ đông năm 2022

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với GAS, với giá mục tiêu 1 năm duy trì ở mức 134.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 16,2%). Mặc dù chúng tôi nâng giả định kịch bản cơ sở cho giá dầu Brent từ 80 USD/thùng lên 90 USD/thùng (hay giá dầu nhiên liệu từ 430 USD/tấn lên 490 USD/tấn), chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính sản lượng khí để phản ánh thực tế giá dầu cao có thể ảnh hưởng giảm nhu cầu. Theo đó, chúng tôi ước tính sản lượng khí khô đạt 8,1 tỷ m3 (+12% so với cùng kỳ, từ ước tính trước đây là 8,5 tỷ m3). Do đó, ước tính doanh thu và LNST gần như không thay đổi lần lượt là 88,6 nghìn tỷ đồng (+15,7% so với cùng kỳ) và 11,56 nghìn tỷ đồng (+34,9% so với cùng kỳ).

Rủi ro giảm chính đối với khuyến nghị của chúng tôi bao gồm sản lượng khí khô yếu hơn dự kiến và giá nhiên liệu thấp hơn dự kiến.

18/04/2022

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 134.000 Đồng/cp): Nâng định giá nhờ xu hướng giá dầu tăng

Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cổ phiếu GAS từ Trung lập lên Khả quan, tương ứng giá mục tiêu 1 năm là 134.000 đồng/cp (từ 130.000 đồng/cp) – tiềm năng tăng giá 21,8% (dựa trên PE mục tiêu 22x và phương pháp DCF). Quan điểm tích cực của chúng tôi đến từ (1) cho năm 2022, giả định giá dầu thô Brent trung bình tăng lên 80 USD/thùng (từ mức giả định trước là 75 USD/thùng) và (2) sản lượng khí khô phục hồi 18,5% so với cùng kỳ lên 8,5 tỷ m3 nhờ nhu cầu từ các nhà máy điện phục hồi và nhu cầu từ khu công nghiệp tăng mạnh. Do đó, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng công ty mẹ GAS sẽ đạt 90 nghìn tỷ đồng (+17,5% YoY) và 11,6 nghìn tỷ đồng (+35,3% YoY) trong năm 2022.

09/02/2022

Tải xuống
GAS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 130.000 Đồng/cp): Lợi nhuận Quý 3 tích cực nhờ giá dầu tăng mạnh

Do giá cổ phiếu tăng 40% trong 2 tháng qua và ROI trong kịch bản cơ sở của chúng tôi chỉ ở mức 8%, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với GAS từ Khả quan xuống TRUNG LẬP. Tuy nhiên, GAS vẫn là cổ phiếu chúng tôi ưa thích trong ngành dầu khí và khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy tại các nhịp giá điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, kì vọng lợi nhuận Q4 tăng trưởng cao và giá dầu duy trì ở mức cao (trên 80 USD/thùng) sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu.

01/11/2021

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 130.000 Đồng/cp): Lợi nhuận Quý 3 tích cực nhờ giá dầu mạnh mẽ

KQKD Q3 vượt trội khiến chúng tôi điều chỉnh tăng 10,2% ước tính LNST năm 2021. Đối với năm 2022, chúng tôi tăng giả định giá dầu thô Brent từ 68 USD/ thùng lên 75 USD/ thùng (+7% YoY). Theo đó, ước tính LNST 2022 là 11,8 nghìn tỷ đồng (từ mức trước là 10,9 nghìn tỷ đồng) tăng 22% YoY. Giá mục tiêu mới là 130.000 đồng/cp (từ 118.500 đồng/cp).

Trong ngắn hạn, kì vọng lợi nhuận Q4 cao và giá dầu duy trì ở mức cao (trên 80 USD/thùng) sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu. GAS vẫn là cổ phiếu chúng tôi ưa thích trong ngành dầu khí và khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy tại các nhịp giá điều chỉnh.

28/10/2021

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 118.500 Đồng/cp): Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3

KQKD Q3 cao hơn một chút so với kì vọng ủa chúng tôi (chúng tôi ước tính lợi nhuận giảm 15-20% trong kỳ). Chúng tôi giữ nguyên ước tính cho GAS năm 2021. Theo đó, doanh thu và LNST 2021 ước tính đạt 73,7 nghìn tỷ đồng (+19,5% so với cùng kỳ) và 8,8 nghìn tỷ đồng (+8,6% so với cùng kỳ). Năm 2022, chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu và LNST đạt 23,6% và 25,2% so với cùng kỳ, do sản lượng khí phục hồi mạnh (25% so với cùng kỳ lên 9,6 tỷ m3, thấp hơn -3% so với mức trước Covid-19) nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Chúng tôi duy trì quan điểm Khả quan đối với GAS với giá mục tiêu 1 năm là 118.500 đồng/cp và khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở vùng giá thấp.

12/10/2021

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI