Biểu phí dịch vụ sản phẩm iFollow

Biểu phí dịch vụ sản phẩm iFollow

Loại Phí Mức Phí

Phí giao dịch chứng khoán cơ sở

0.15% (đã bao gồm phí trả Sở)

Phí quản lý tài khoản ủy thác (*)

Miễn phí

Phí thưởng hiệu quả (*)

20% phần vượt lợi nhuận tối thiểu 10%/năm

(Thu phí nếu số tiền phí = 10.000 đồng trở lên)

Các phí khác liên quan  

Theo quy định của SSI từng thời kỳ

 
(*) Phí quản lý tài khoản ủy thác và phí thưởng hiệu quả được thu tại thời điểm Khách hàng tất toán từng danh mục đầu tư iFollow.

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471