CỔ PHIẾU CTCP TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

CỔ PHIẾU CTCP TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUME

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Tài liệu đính kèm:

1. Giấy phép chào bán

2. Bản cáo bạch

3. Nghị quyết HĐQT

4. Hướng dẫn đặt mua

5. Giấy đăng ký mua cổ phiếu

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471