Daily Highlight

Daily Highlight
Daily Highlight 27/09/2018: Thị trường chuyển biến tích cực – Cập nhật PAC

Sau phiên gần như đi ngang, tất cả các chỉ số TTCK Việt Nam đã có bước tăng mạnh hơn. Trên HOSE, VN-Index và VN30-Index tăng lần lượt 5.76 điểm (+0.57%) và 5.06 điểm (+0.51%) đóng cửa ở mức 1.015,37 điểm và 989.45 điểm. Trên sàn HNX, 2 chỉ số HNX-Index và HNX30-Index tăng 0.43% và 1.06%. Các chỉ số hầu hết thời gian đều giao dịch trên giá tham chiếu.

27/09/2018

Daily Highlight 25/09/2018: Lực chốt lời có tín hiệu gia tăng – Cập nhật VGC

Thị trường giao dịch giằng co trong biên độ hẹp sau phiên tăng mạnh hôm qua. Trên sàn HOSE, chỉ số VN-Index đóng cửa sát dưới mức tham chiếu tại 1,010.74 điểm (-0.55 điểm, -0.05%) do sự ảnh hưởng trái chiều từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30-Index giảm nhẹ đóng cửa tại 985.11 điểm (-0.48 điểm, -0.05%) với 15 mã giảm và 12 mã tăng điểm. Các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số phiên hôm nay ở chiều tăng có NVL, VRE, GAS, PVD, BHN và ngược lại ở chiều giảm là VCB, CTG, FPT, MBB. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ có diễn biến tích cực hơn khi VNMidcap-Index và VNSmallcap-Index tăng lần lượt 0.69% và 0.62%. Trên sàn HNX, HNX30-Index đóng cửa tăng khá +0.47% nhờ VCG, TV2, VCS, VGC nhưng vẫn không giúp HNX-Index đóng cửa trong sắc xanh và giảm nhẹ về 115.52 điểm (-0.07 điểm, -0.06%).

25/09/2018

Daily Highlight 24/09/2018: Thị trường tiếp tục giao dịch khởi sắc – Cập nhật ngành Thủy sản

Thị trường tiếp tục giao dịch khởi sắc trong ngày đầu tuần. VN-Index tăng 8.32 điểm (+0.83%) lên mức 1,011.29 điểm; VN30-Index tăng 11.16 điểm (+1.15%) lên mức 985.59 điểm. Xu hướng giằng co xuất hiện trên sàn Hà Nội khi HNX-Index giảm nhẹ 0.18% điểm về 115.59 điểm trong khi HNX30-Index tăng 0.23 điểm lên 213.21 điểm.

24/09/2018

Daily Highlight 21/09/2018: Thị trường giằng co theo chiều hướng tích cực – Cập nhật PVT

TTCK Việt Nam giao dịch giằng co theo chiều hướng tích cực, VN-Index là chỉ số duy nhất trên thị trường giảm nhẹ, đóng cửa giảm 1.77 điểm (-0.18%) về mức 1.002,97 điểm do tác động chính từ VHM. Trong khi VN30-Index tăng 3.25 điểm (+0.3%) lên 974.43 điểm nhờ các cổ phiếu MWG, VPB, VNM và HPG. HNX-Index và HNX30-Index cũng tăng lần lượt 0.64% và 0.34% điểm, lên 115.8 điểm và 212.98 điểm. ACV và VEA cũng giúp UPCOM-Index ghi nhận mức tăng cao nhất là 0.9%.

21/09/2018

Daily Highlight 20/09/2018: VNIndex đã vượt qua mốc 1000 điểm – Cập nhật NCT

TTCK Việt Nam diễn biến thuận lợi, tất cả các chỉ số cùng tăng điểm suốt phiên. Riêng VN-Index đã vượt qua mốc 1.000 điểm, đóng cửa mức cao nhất trong ngày, chỉ số cuối phiên ghi nhận ở mức 1.004,74 điểm tăng 9.2 điểm (+0.92%) so với phiên hôm qua. Trừ VNM giảm 1.3% do lực bán chốt lời, hầu hết các trụ cột đều tăng điểm như GAS (+3.5%), TCB (+5.3%), VCB (+1.7%), HPG (+3.2%), CTG (+2.4%), VPB (+3.4%), MSN (+1.4%), VHM (+0.4%), VRE (+1.5%), PLX (+0.8%), BID (+0.6%) đã tạo đà tăng đáng kể cho VN-Index. Với VN30-Index thì HPG và VPB là 2 cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào 8.48 điểm (+0.88%) tăng thêm, chỉ số đóng cửa ở mức gần sát mức cao nhất trong ngày là 971.18 điểm. Trên sàn HNX, cũng rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn này tăng như DBC, PVI, PVS, ACB, VCS giúp 2 chỉ số HNX-Index và HNX30-Index tăng lần lượt 0.75% và 1.09%. UPCOM-Index cũng tiếp tục tăng mạnh 1% nhờ VEA, MSR và HVN.

20/09/2018

Daily Highlight 19/09/2018: VN-Index chưa thể vượt qua mốc 1000 điểm – Cập nhật VJC

Sau phiên thử thách tâm lý hôm qua, TTCK Việt Nam tiếp tục diễn biến tích cực. Dù đóng cửa không giữ được mức tăng cao nhất trong ngày, tất cả các chỉ số trên sàn đều giao dịch trên tham chiếu trong suốt thời gian giao dịch. VN-Index và VN30-Index đóng cửa tại 995.54 điểm và 962.7 điểm, tăng lần lượt 2.05 điểm (+0.21%) và 2.95 điểm (+0.31%) so với phiên trước với GAS, TCB, MSN, VPB, MBB, FPT là các trụ cột chính nâng đỡ 2 chỉ số. Các chỉ số trên sàn HNX cũng ghi nhận mức tăng 0.53% và 0.82% nhờ SHB, NVB, PVS; UPCOM-Index là chỉ số có tăng trưởng cao nhất trong ngày 0.92% nhờ một loạt cổ phiếu tăng tốt như VEA, VGT, LPB, MSR.

19/09/2018

Daily Highlight 18/09/2018: Nhà đầu tư đã lạc quan hơn – Cập nhật ACV

Lực cầu bắt đầu xuất hiện vào phiên chiều và tăng mạnh dần giúp các chỉ số cùng đóng cửa trong sắc xanh. VN-Index và VN30-Index tăng lần lượt 5.88 điểm (+0.6%) và 5.96 điểm (+0.62%) lên mức 993.49 điểm và 959.75 điểm dưới sự dấn dắt ban đầu của nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn như VIC, VNM, VJC, GAS, Ngân hàng và tạo tâm lý cực cho toàn thị trường. Trên sàn HNX, HNX-Index và HNX30-Index cũng tăng khá lần lượt +0.74% và +1.31% nhờ VCS, ACB, VCG, VGC và SHB. Số mã tăng điểm chiếu đa số với 261/169 mã tăng giảm, riêng nhóm VN30 có 21/5 mã tăng giảm.

18/09/2018

Daily Highlight 17/09/2018: VNIndex giảm nhẹ sau 7 phiên tăng liên tiếp – Cập nhật HDB

VN-Index giảm nhẹ sau 7 phiên tăng liên tiếp, chỉ số giảm 3.73 điểm (-0.38%) về mức 987.61 điểm. VN30-Index giảm mạnh hơn với 6.54 điểm (-0.68%), về còn 953.79 điểm. Ngược lại, trên sàn HNX thì HNX30-Index giảm nhẹ 0.02% trong khi HNX-Index giảm mạnh hơn 0.54%.

17/09/2018

Daily Highlight 14/09/2018: Thị trường tiếp tục trạng thái tích lũy – Cập nhật OIL

Giao dịch trong biên độ hẹp tiếp tục là diễn biến chính của các chỉ số trong ngày cuối tuần. VN-Index tăng thêm 3.39 điểm (+0.34%) lên mức 991.34 điểm trong khi VN30-Index tăng 3.16 điểm (+0.3%) lên ngưỡng 960.33 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và HNX30-Index lần lượt tăng thêm 0.71 điểm và 0.95 điểm, lên mức 113.37 điểm và 205.6 điểm.

14/09/2018

Daily Highlight 13/09/2018: Thị trường đóng cửa không thay đổi nhiều so với phiên trước

Cung chốt lời tiếp tục gia tăng trên HOSE, các chỉ số đóng cửa không thay đổi nhiều so với phiên hôm qua. VN-Index tăng 0.94 điểm (+0.1%) đóng cửa ở mức 987.95 điểm. Nhờ VHM, BVH và các cổ phiếu ngân hàng như HDB, VCB, BID, TCB, CTG…chỉ số tránh được phiên giảm điểm do sự sụt giảm của nhiều trụ cột khác như VIC, GAS, PLX, VJC, SAB… VN30-Index do thiếu vắng VHM, chỉ số đóng cửa giảm 1.50 điểm (-0.16%) về còn 957.17 điểm dù nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ HPG và FPT. Trong khi đó ACB và SHB đã giúp 2 chỉ số HNX-Index và HNX30-Index đóng cửa tăng lần lươt.9% và 0.83%.

13/09/2018

Daily Highlight 12/09/2018: Cung chốt lời gia tăng từ nhà đầu tư trong nước – Cập nhật ACB

Tiếp nối phiên tăng điểm mạnh hôm qua, đà tăng của các chỉ số trên TTCK Việt Nam được duy trì cho đến nửa đầu phiên chiều trước khi xuất hiện lượng cung chốt lời khiến đà tăng chậm lại. Đóng cửa tại mức 987.01 điểm, VN-Index tăng 1.95 điểm (+0.2%); chỉ số giao dịch trên tham chiếu trong suốt thời gian giao dịch tuy nhiên đóng cửa mức thấp nhất trong ngày và thấp hơn 7.82 điểm so với mức cao nhất trong phiên. GAS (+5.3%) là cổ phiếu nâng đỡ 3.3 điểm cho VN-Index, giúp chỉ số này có thêm phiên tăng điểm. Diễn biến tương tự với VN30-Index, tuy nhiên với số mã tăng giảm cân bằng và việc HPG (-1.2%) giảm khá đã khiến chỉ số này đóng cửa tại 958.67 điểm thấp hơn một chút so với phiên hôm qua và thấp hơn mức cao nhất 9.11 điểm.

12/09/2018

Daily Highlight 10/09/2018: Đà tăng thị trường chậm lại – Cập nhật DPM

Áp lực bán tăng lên vào cuối phiên, đặc biệt ở nhóm có vốn hóa hơn khiến các chỉ số giảm điểm và đóng cửa trái chiều. Chỉ riêng VN-Index giao dịch trong sắc xanh phần lớn phiên giao dịch và vẫn duy trì tăng nhẹ +1.44 điểm (+0.15%) lên 970.34 điểm nhờ lực hỗ trợ của VIC (+2.2%), PLX (+2.5%), TCB (+1.0%), STB (+4.0%) trong khi VN30-Index đóng cửa giảm -2.28 điểm (-0.24%) còn 943.31 điểm với số mã giảm đa số (17/10 mã giảm/tăng). Các cổ phiếu lớn giảm nhiều như MSN (-3.7%), VPB (-2.4%), HPG (-1.3%) chiếm tỷ trọng cao trong rổ VN30 là nguyên nhân chính khiến chỉ số nhóm này đóng cửa giảm điểm. Trên sàn HNX, HNX-Index và HNX30-Index giảm lần lượt -0.91% và -1.03% về còn 110.69 và 199.03 điểm với áp lực giảm chủ yếu đến từ ACB (-1.8%) và VGC (-2.6%).

10/09/2018

Daily Highlight 07/09/2018: Thị trường hồi phục sau 4 phiên giảm

TTCK Việt Nam hồi phục sau 4 phiên giảm liên tiếp. VN-Index tăng 10.71 điểm (+1.12%) lên mức 968.9 điểm, trong khi VN30-Index tăng 13.47 điểm (+1.4%) lên 945.59 điểm. Các chỉ số trên sàn Hà Nội cũng duy trì tín hiệu tích cực từ phiên trước, HNX-Index và HNX30-Index tăng thêm 1.23 điểm (+1.1%) và 0.89 điểm (+0.44%) lên 111.7 điểm và 201.1 điểm.

07/09/2018

Daily Highlight 06/09/2018: Lực bán từ nhà đầu tư trong nước – Cập nhật MBB

Bị bán mạnh từ cuối phiên chiều, các chỉ số trên HOSE ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp trong khi các chỉ số trên HNX diễn biến tích cực hơn. VN-Index đóng cửa giảm 10.25 điểm (-1.06%) về còn 958.19 điểm, trong khi VN30-Index giảm 8.88 điểm (-0.94%) về mức 932.12 điểm. Nhờ tác động từ VGC (+2.7%) và DBC (+3.6%), hai chỉ số HNX-Index và HNX30-Index giao dịch trên tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch và đóng cửa tránh được phiên giảm điểm với mức tăng nhẹ tương ứng 0.01% và 0.15%.

06/09/2018

Daily Highlight 05/09/2018: Giảm phiên thứ 3 liên tiếp – Cập nhật KDC

Giảm phiên thứ ba liên tiếp, TTCK Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ ở hầu hết các chỉ số. Với 9 mã tăng và 20 mã giảm, trong đó các mã giảm mạnh như VRE (-2.9%), GAS (-2.8%), VNM (-2.7%), PNJ (-2.5%), NVL (-1.8%), FPT (-1.8%), MWG (-1.8%)…đã khiến VN30-Index mất đi 10.14 điểm (-1.07%), đóng cửa tại 941 điểm. Một phần nhờ VHM (+1%), VN-Index có mức giảm thấp hơn -7.5 điểm (-0.77%) về còn 968.44 điểm. Trên sàn HNX, ACB (-1%) và PVS (-3.7%) là 2 cổ phiếu chính tác động HNX-Index giảm 0.68% và HNX30-Index giảm 0.92%.

05/09/2018

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK Phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI