Danh sách cổ phiếu chào bán

Danh sách cổ phiếu chào bán

Tổ chức phát hành

Tên chứng khoán

Loại chứng khoán

Mệnh giá

Giá chào bán tối thiểu

Khối lượng đăng ký mua

Số lượng chứng khoán chào bán

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc

Thời gian thông báo kết quả đặt mua cổ phiếu

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu đặt mua thành công

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

(đồng/cổ phiếu)

(đồng/cổ phiếu)

(đồng/chứng khoán)

(cổ phiếu)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

-

Cổ phiếu phổ thông

10.000

43.462

Giá đặt mua liền sau Giá Chào Bán tối thiểu là 43.500 đồng/cổ phiếu, khoảng cách giữa các mức giá đặt mua liền sau liên tiếp là 100 đồng

- Tối thiểu 1.000 cổ phiếu

- Tối đa 5.444.000 cổ phiếu

- Bước khối lượng đăng ký: 1.000 cổ phiếu

10.900.000

Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 28/02/2022

04/03/2022

Từ ngày 04/03/2022 đến ngày 11/03/2022

Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

Số tài khoản: 1022109986

Mở tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Nam Sài Gòn

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

-

Cổ phiếu phổ thông

10.000

58.000

- Tối thiểu 5.000 cổ phiếu

- Tối đa 5.116.000 cổ phiếu

- Bước khối lượng đăng ký: 1.000 cổ phiếu

15.350.000

Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 03/03/2022

04/03/2022

Từ ngày 04/03/2022 đến ngày 10/03/2022

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Số tài khoản: 368.10.00.3386666

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình

Công ty cổ phần chứng khoán SSI