Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
28.498,36
-537,61 (-1,85%) Cập nhật ngày 01/07/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

Từ khi thành lập*

SSI-SCA

30.068,83
-1,8%*
17,7%
24,1%
38,2%
-12,1%
3,91%
18,61% 49,90% 200,69%

VN-Index

-9,8%
6,1%
14,8%
48,0%
-9,3%
7,67%
14,87% 35,73% 113,67%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014;  dữ liệu tại 31/05/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSI-SCA 28.498,36 01/07/2022 -537,61 -1,85%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.628,19 03/07/2022 +64,73 +0,37%
Quỹ SSIBF 13.367,98 01/07/2022 -3,18 -0,02%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.148,39 03/07/2022 +235,18 +1,48%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.472,42 03/07/2022 +39,69 +0,26%
QUỸ VLGF 9.440,03 01/07/2022 -127,14 -1,33%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
01/07/2022 28.498,36 -1,85% +0,00% -11,48%
30/06/2022
Cuối tháng
28.498,36 -1,64% -5,22% -11,48%
30/06/2022 29.035,97 +0,22% -3,43% -9,81%
29/06/2022 28.973,43 +1,41% -3,64% -10,01%
28/06/2022 28.569,63 +1,18% -4,99% -11,26%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
P/E (12 tháng) 11,38x
P/B 2,13x
ROE 20,55
Lợi tức cổ phiếu 2,34
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu Tên Công ty Ngành %NAV
HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Công nghệ thông tin 7,46%
FPT Công ty Cổ phần FPT Vật liệu 15,79%
MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Tiêu dùng không thiết yếu 13,32%
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Tài chính 4,42%
IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM Chăm sóc sức khỏe 4,42%
VHM Công ty cổ phần Vinhomes Bất động sản 8,36%
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Tiêu dùng thiết yếu 4,85%
QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Tài chính 4,61%
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Bất động sản 4,42%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI