Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
39.689,96
-71,78 (-0,18%) Cập nhật ngày 12/07/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tăng Trưởng (%)
Tại ngày 30/06/2024
    2015    
2016 
2017
2018
2019
2020
2021
      2022             2023    
Từ khi thành lập*
SSI-SCA
38,840.16
17,7
24,1
38,2
-12,1
3,9
18,6
49,9
 -26,1
28,4

288.40%

VN-Index
1,245.32
6,1
14,8
48,0
-9,3
7,7
14,9
35,7
-32,8
12,2

105.84%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSI-SCA 39.689,96 12/07/2024 -71,78 -0,18%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.716,31 14/07/2024 -47,01 -0,24%
Quỹ SSIBF 15.272,38 12/07/2024 +11,49 +0,08%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 14/07/2024 -86,82 -0,42%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.179,87 14/07/2024 -30,07 -0,19%
QUỸ VLGF 12.013,04 12/07/2024 -38,94 -0,32%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.700,24 03/07/2024 +48,68 +0,46%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
31/12/2014 9.816,09 +1,06% -0,19% -1,84%
24/12/2014 9.713,25 +2,51% -1,23% -2,87%
17/12/2014 9.475,59 -4,08% -3,65% -5,24%
10/12/2014 9.878,61 -0,16% +0,45% -1,21%
03/12/2014 9.894,44 +0,61% +0,61% -1,06%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
P/E (12 tháng) 13.93x
P/B 2.11x
ROE 16.13
Lợi tức cổ phiếu 2.77
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu Tên Công ty Ngành %NAV
FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ thông tin 17,24%
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Tiêu dùng không thiết yếu 6,70%
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Tài chính 5,81%
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Tài chính 4,37%
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Tài chính 4,12%
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Vật liệu 4,00%
BWE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương Dịch vụ tiện ích 5,00%
VEA Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Công nghiệp 4,83%
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Tài chính 3,67%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI