Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.288,10
1,37 (0,01%) Cập nhật ngày 19/07/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
30/06/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/05/2024

2 tháng

30/04/2024

3 tháng

31/03/2024

4 tháng

29/02/2024

5 tháng

31/01/2024

6 tháng

30/1/12/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,267.71 15,181.31 15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.57% 1.16% 1.57% 2.28% 3.03% 3.58% 52.68%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.288,10 19/07/2024 +1,37 +0,01%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.612,37 21/07/2024 -71,93 -0,37%
Quỹ SSI-SCA 39.564,70 19/07/2024 +44,14 +0,11%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 21.129,90 21/07/2024 -1,80 -0,01%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.202,52 21/07/2024 -52,05 -0,32%
QUỸ VLGF 11.938,36 19/07/2024 +24,31 +0,20%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.745,31 17/07/2024 +45,07 +0,42%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
19/07/2024 15.288,10 +0,01% +0,13% +3,72%
18/07/2024 15.286,73 +0,03% +0,12% +3,71%
17/07/2024 15.282,46 -0,04% +0,10% +3,68%
16/07/2024 15.288,49 +0,02% +0,14% +3,72%
15/07/2024 15.284,70 +0,08% +0,11% +3,69%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI