Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.056,45
-6,23 (-0,04%) Cập nhật ngày 19/04/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
29/02/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/01/2024

2 tháng

31/12/2023

3 tháng

30/11/2023

4 tháng

31/10/2023

5 tháng

30/09/2023

6 tháng

31/08/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,929.77

14,823.15

14,740.16 14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.72% 1.29% 1.72% 2.68% 3.69% 4.94% 49.30%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.056,45 19/04/2024 -6,23 -0,04%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.718,71 21/04/2024 -287,49 -1,60%
Quỹ SSI-SCA 34.222,60 19/04/2024 -439,17 -1,27%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 19.521,21 18/04/2024 -0,48 -0,00%
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.899,62 18/04/2024 -0,56 -0,00%
QUỸ VLGF 10.326,85 19/04/2024 -137,78 -1,32%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.623,37 17/04/2024 -40,41 -0,38%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
19/04/2024 15.056,45 -0,04% +0,16% +2,15%
17/04/2024 15.062,68 +0,12% +0,20% +2,19%
16/04/2024 15.044,86 -0,10% +0,08% +2,07%
15/04/2024 15.059,63 +0,00% +0,18% +2,17%
12/04/2024 15.059,12 -0,04% +0,18% +2,16%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI