Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.781,73
2,12 (0,02%) Cập nhật ngày 15/10/2021

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/08/2021

1 tháng

31/07/2021

2 tháng

30/06/2021

3 tháng

31/05/2021

4 tháng

30/04/2021

5 tháng

31/03/2021

6 tháng

28/02/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.690 12.624 12.553 12.488 12.418 12.356 12.289 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,52%
1,09%
1,62%
2,18%
2,70%
3,26% 26,90%
 Lãi quy năm
  6,14% 6,41% 6,42% 6,43% 6,44% 6,40% 6,71%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/08/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 12.781,73 15/10/2021 +2,12 +0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.995,64 15/10/2021 -4,63 -0,02%
Quỹ SSI-SCA 31.260,73 15/10/2021 +27,17 +0,09%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.394,53 17/10/2021 +101,24 +0,50%
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.676,21 17/10/2021 +15,66 +0,08%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
04/12/2017 10.379,99 +0,44% +0,41% +3,80%
30/11/2017 10.334,32 +0,41% +2,29% +3,34%
27/11/2017 10.292,54 +0,54% +1,87% +2,93%
20/11/2017 10.237,49 +0,49% +1,33% +2,37%
13/11/2017 10.187,16 -0,13% +0,83% +1,87%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI