Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.278,02
2,41 (0,02%) Cập nhật ngày 24/05/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2021

1 tháng

30/09/2021

2 tháng

31/08/2021

3 tháng

31/07/2021

4 tháng

30/06/2021

5 tháng

31/05/2021

6 tháng

30/04/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.817 12.751 12.690 12.624 12.558 12.491 12.423 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,52%
1,01%
1,53%
2,07%
2,61%
3,18% 28,17%
 Lãi quy năm
  6.12% 6,02% 6,08% 6,13% 6,23% 6,30% 6,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 13.278,02 24/05/2022 +2,41 +0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.043,82 24/05/2022 +247,99 +1,39%
Quỹ SSI-SCA 27.971,71 24/05/2022 -445,65 -1,57%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.800,34 24/05/2022 +454,30 +2,78%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.673,47 24/05/2022 +214,02 +1,38%
QUỸ VLGF 9.112,64 24/05/2022 -122,40 -1,33%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
24/12/2018 11.085,86 +0,07% +0,54% +6,58%
23/12/2018 11.078,49 +0,08% +0,47% +6,51%
20/12/2018 11.069,36 +0,06% +0,39% +6,42%
19/12/2018 11.063,21 -0,01% +0,33% +6,36%
18/12/2018 11.064,20 -0,03% +0,34% +6,37%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI