Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.940,48
-11,78 (-0,08%) Cập nhật ngày 27/02/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
 
31/01/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/12/2023

2 tháng

30/11/2023

3 tháng

31/10/2023

4 tháng

30/09/2023

5 tháng

31/08/2023

6 tháng

31/07/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,823.15

14,740.16 14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 14,095.30 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

 

0.56%

0.99%

1.94%

2.95%

4.19%

5.16%

48.23%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 14.940,48 27/02/2024 -11,78 -0,08%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.512,07 27/02/2024 +228,13 +1,25%
Quỹ SSI-SCA 33.932,30 27/02/2024 +575,55 +1,73%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.545,91 27/02/2024 +193,72 +0,95%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.369,81 27/02/2024 +178,68 +1,18%
QUỸ VLGF 10.310,41 27/02/2024 +114,28 +1,12%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.555,75 21/02/2024 +22 +0,21%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
13/10/2020 12.003,05 +0,01% +0,24% +1,97%
12/10/2020 12.001,61 +0,07% +0,23% +1,96%
09/10/2020 11.993,56 +0,03% +0,16% +1,89%
08/10/2020 11.990,37 +0,02% +0,13% +1,86%
07/10/2020 11.988,37 +0,01% +0,12% +1,84%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI