Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.421,08
2,61 (0,02%) Cập nhật ngày 02/12/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2022

1 tháng

30/09/2022

2 tháng

31/08/2022

3 tháng

31/07/2022

4 tháng

30/06/2022

5 tháng

31/05/2022

6 tháng

30/04/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 13.298 13.210 10.000

 Tăng trưởng (%)

  -1,72%
-1,04%
-0,41%
0,05%
0,58%
1,25% 33,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 13.421,08 02/12/2022 +2,61 +0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.341,68 04/12/2022 +679,33 +4,63%
Quỹ SSI-SCA 23.276,36 02/12/2022 +32,74 +0,14%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.752,66 04/12/2022 +722,24 +5,15%
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.469,12 04/12/2022 +617,97 +4,81%
QUỸ VLGF 8.248,08 02/12/2022 -18,60 -0,22%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
28/11/2022 13.398,48 +0,08% +0,18% +3,49%
25/11/2022 13.388,07 +0,02% +0,10% +3,41%
24/11/2022 13.385,37 +0,02% +0,08% +3,38%
23/11/2022 13.382,77 -0,23% +0,06% +3,36%
22/11/2022 13.413,62 +0,02% +0,29% +3,60%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI