Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.421,36
-1,42 (-0,01%) Cập nhật ngày 07/12/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2022

1 tháng

30/09/2022

2 tháng

31/08/2022

3 tháng

31/07/2022

4 tháng

30/06/2022

5 tháng

31/05/2022

6 tháng

30/04/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 13.298 13.210 10.000

 Tăng trưởng (%)

  -1,72%
-1,04%
-0,41%
0,05%
0,58%
1,25% 33,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 13.421,36 07/12/2022 -1,42 -0,01%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.802,05 07/12/2022 -95,73 -0,64%
Quỹ SSI-SCA 23.449,26 07/12/2022 -1.042,11 -4,26%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.034,36 07/12/2022 -269,18 -1,88%
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.907,94 07/12/2022 -80,25 -0,62%
QUỸ VLGF 8.227,87 07/12/2022 -287,59 -3,38%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
30/06/2018 10.834,24 -0,53% -0,19% +4,17%
25/06/2018 10.892,21 +0,15% +0,34% +4,73%
18/06/2018 10.876,04 -0,47% +0,19% +4,58%
11/06/2018 10.926,99 +0,13% +0,66% +5,07%
04/06/2018 10.912,74 +0,53% +0,53% +4,93%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI