Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.159,76
23,30 (0,15%) Cập nhật ngày 24/05/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
30/04/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/03/2024

2 tháng

29/02/2024

3 tháng

31/01/2024

4 tháng

31/12/2023

5 tháng

30/11/2023

6 tháng

31/10/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 14,530.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.41% 1.11% 1.85% 2.40% 2.69% 3.87% 50.93%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.159,76 24/05/2024 +23,30 +0,15%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.617,08 23/05/2024 +194,41 +1,00%
Quỹ SSI-SCA 38.486,61 24/05/2024 +391,22 +1,03%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.745,21 23/05/2024 +151,06 +0,73%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.888,97 26/05/2024 -263,64 -1,63%
QUỸ VLGF 11.655,46 24/05/2024 +142,29 +1,24%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.668,69 15/05/2024 +72,16 +0,68%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
31/08/2019 11.605,38 +0,03% +1,34% +4,44%
30/08/2019 11.602,26 +0,21% +1,31% +4,41%
29/08/2019 11.578,03 -0,07% +1,10% +4,19%
28/08/2019 11.586,50 -0,18% +1,17% +4,27%
27/08/2019 11.606,82 +0,04% +1,35% +4,45%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI