Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.348,09
-3,27 (-0,02%) Cập nhật ngày 22/09/2023

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/08/2023
 

Kỳ hạn

1 tháng

31/07/2023

2 tháng

30/06/2023

3 tháng

31/05/2023

4 tháng

30/04/2023

5 tháng

31/03/2023

6 tháng

28/02/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,226.44 14,095.30 14,031.15 13,917.46 13,780.89 13,616.42 13,558.43 10.000

Lãi theo giá CCQ (%)

  0.93% 1.39% 2.22% 3.23% 4.48% 4.93% 42.26%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 14.348,09 22/09/2023 -3,27 -0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.604,97 24/09/2023 -399,43 -2,22%
Quỹ SSI-SCA 32.013,55 22/09/2023 -335,64 -1,04%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 19.212,04 24/09/2023 -341,51 -1,75%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.035,30 21/09/2023 -188,16 -1,24%
QUỸ VLGF 9.893,36 22/09/2023 -95,34 -0,95%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.346,25 19/09/2023 -41,92 -0,40%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
17/12/2018 11.067,61 -0,01% +0,37% +6,41%
16/12/2018 11.068,85 +0,07% +0,38% +6,42%
13/12/2018 11.060,76 +0,09% +0,31% +6,34%
12/12/2018 11.050,30 +0,05% +0,21% +6,24%
10/12/2018 11.045,17 +0,06% +0,17% +6,19%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI