Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.245,35
25,52 (0,17%) Cập nhật ngày 25/06/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/05/2024

Kỳ hạn

1 tháng

30/04/2024

2 tháng

31/03/2024

3 tháng

29/02/2024

4 tháng

31/01/2024

5 tháng

31/12/2023

6 tháng

30/11/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,181.31 15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.58% 0.99% 1.70% 2.44% 2.99% 3.29% 51.81%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.245,35 25/06/2024 +25,52 +0,17%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.392,16 24/06/2024 -438,38 -2,21%
Quỹ SSI-SCA 39.144,27 25/06/2024 -822,96 -2,06%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.523,65 24/06/2024 -546,93 -2,60%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.006,12 24/06/2024 -373,41 -2,28%
QUỸ VLGF 11.851,73 25/06/2024 -233,58 -1,93%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.763,46 19/06/2024 +38,11 +0,36%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
29/03/2019 11.281,44 +0,09% +0,39% +1,52%
28/03/2019 11.271,07 +0,23% +0,29% +1,43%
27/03/2019 11.245,02 +0,06% +0,06% +1,19%
26/03/2019 11.238,74 -0,31% +0,01% +1,14%
25/03/2019 11.274,25 +0,16% +0,32% +1,46%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI