Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.272,38
11,49 (0,08%) Cập nhật ngày 12/07/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/05/2024

Kỳ hạn

1 tháng

30/04/2024

2 tháng

31/03/2024

3 tháng

29/02/2024

4 tháng

31/01/2024

5 tháng

31/12/2023

6 tháng

30/11/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,181.31 15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.58% 0.99% 1.70% 2.44% 2.99% 3.29% 51.81%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.272,38 12/07/2024 +11,49 +0,08%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.716,31 14/07/2024 -47,01 -0,24%
Quỹ SSI-SCA 39.689,96 12/07/2024 -71,78 -0,18%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 14/07/2024 -86,82 -0,42%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.179,87 14/07/2024 -30,07 -0,19%
QUỸ VLGF 12.013,04 12/07/2024 -38,94 -0,32%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.700,24 03/07/2024 +48,68 +0,46%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
11/04/2019 11.301,08 -0,06% +0,16% +1,70%
10/04/2019 11.307,39 -0,01% +0,22% +1,76%
09/04/2019 11.308,84 +0,11% +0,23% +1,77%
08/04/2019 11.296,70 -0,08% +0,12% +1,66%
05/04/2019 11.305,89 +0,06% +0,20% +1,74%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI