Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.944,50
4,02 (0,03%) Cập nhật ngày 28/02/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
 
31/01/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/12/2023

2 tháng

30/11/2023

3 tháng

31/10/2023

4 tháng

30/09/2023

5 tháng

31/08/2023

6 tháng

31/07/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,823.15

14,740.16 14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 14,095.30 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

 

0.56%

0.99%

1.94%

2.95%

4.19%

5.16%

48.23%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 14.944,50 28/02/2024 +4,02 +0,03%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.725,80 28/02/2024 +213,73 +1,15%
Quỹ SSI-SCA 34.230,93 28/02/2024 +298,63 +0,88%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.833,15 28/02/2024 +287,24 +1,40%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.583,53 28/02/2024 +213,72 +1,39%
QUỸ VLGF 10.374,24 28/02/2024 +63,83 +0,62%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.555,75 21/02/2024 +22 +0,21%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
23/07/2018 10.833,20 +0,42% -0,01% +4,16%
16/07/2018 10.788,08 +0,16% -0,43% +3,73%
09/07/2018 10.770,96 -0,41% -0,58% +3,57%
02/07/2018 10.815,54 -0,17% -0,17% +3,99%
30/06/2018 10.834,24 -0,53% -0,19% +4,17%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI