Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.208,62
6,81 (0,04%) Cập nhật ngày 14/06/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/05/2024

Kỳ hạn

1 tháng

30/04/2024

2 tháng

31/03/2024

3 tháng

29/02/2024

4 tháng

31/01/2024

5 tháng

31/12/2023

6 tháng

30/11/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,181.31 15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.58% 0.99% 1.70% 2.44% 2.99% 3.29% 51.81%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.208,62 14/06/2024 +6,81 +0,04%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.820,60 16/06/2024 -286,78 -1,43%
Quỹ SSI-SCA 40.141,90 14/06/2024 +2,33 +0,01%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 21.136,60 16/06/2024 -430,18 -1,99%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.333,45 16/06/2024 -217,66 -1,32%
QUỸ VLGF 12.158,32 14/06/2024 +22,87 +0,19%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.725,35 05/06/2024 +1,81 +0,02%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
06/03/2019 11.264,30 +0,16% +0,23% +1,37%
05/03/2019 11.245,81 -0,01% +0,07% +1,20%
04/03/2019 11.246,35 +0,07% +0,07% +1,21%
01/03/2019 11.237,95 -0,06% +1,13% +1,13%
28/02/2019 11.244,91 +0,27% +1,19% +1,19%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI