Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.056,45
-6,23 (-0,04%) Cập nhật ngày 19/04/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
29/02/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/01/2024

2 tháng

31/12/2023

3 tháng

30/11/2023

4 tháng

31/10/2023

5 tháng

30/09/2023

6 tháng

31/08/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,929.77

14,823.15

14,740.16 14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.72% 1.29% 1.72% 2.68% 3.69% 4.94% 49.30%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.056,45 19/04/2024 -6,23 -0,04%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.006,20 18/04/2024 -0,77 -0,00%
Quỹ SSI-SCA 34.661,77 17/04/2024 +194,52 +0,56%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 19.521,21 18/04/2024 -0,48 -0,00%
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.899,62 18/04/2024 -0,56 -0,00%
QUỸ VLGF 10.464,63 17/04/2024 +40,68 +0,39%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.623,37 17/04/2024 -40,41 -0,38%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
23/12/2018 11.078,49 +0,08% +0,47% +6,51%
20/12/2018 11.069,36 +0,06% +0,39% +6,42%
19/12/2018 11.063,21 -0,01% +0,33% +6,36%
18/12/2018 11.064,20 -0,03% +0,34% +6,37%
17/12/2018 11.067,61 -0,01% +0,37% +6,41%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI