Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.139,06
3,59 (0,02%) Cập nhật ngày 17/05/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
30/04/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/03/2024

2 tháng

29/02/2024

3 tháng

31/01/2024

4 tháng

31/12/2023

5 tháng

30/11/2023

6 tháng

31/10/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 14,530.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.41% 1.11% 1.85% 2.40% 2.69% 3.87% 50.93%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.139,06 17/05/2024 +3,59 +0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.539,81 19/05/2024 +81,91 +0,42%
Quỹ SSI-SCA 37.846,24 17/05/2024 +398,54 +1,06%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.814,29 19/05/2024 +77,90 +0,38%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.103,09 19/05/2024 +21,70 +0,13%
QUỸ VLGF 11.429,65 17/05/2024 +107,04 +0,95%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.668,69 15/05/2024 +72,16 +0,68%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
01/01/2018 10.401,20 +0,01% +0,01% +0,01%
31/12/2017 10.400,15 +0,62% +0,43% +4,00%
25/12/2017 10.336,41 +0,39% +0,04% +3,36%
18/12/2017 10.296,44 +0,27% -0,23% +2,96%
11/12/2017 10.268,71 -1,07% +0,85% +2,69%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI