Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.245,35
25,52 (0,17%) Cập nhật ngày 25/06/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/05/2024

Kỳ hạn

1 tháng

30/04/2024

2 tháng

31/03/2024

3 tháng

29/02/2024

4 tháng

31/01/2024

5 tháng

31/12/2023

6 tháng

30/11/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,181.31 15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.58% 0.99% 1.70% 2.44% 2.99% 3.29% 51.81%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.245,35 25/06/2024 +25,52 +0,17%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.392,16 24/06/2024 -438,38 -2,21%
Quỹ SSI-SCA 39.144,27 25/06/2024 -822,96 -2,06%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.523,65 24/06/2024 -546,93 -2,60%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.006,12 24/06/2024 -373,41 -2,28%
QUỸ VLGF 11.851,73 25/06/2024 -233,58 -1,93%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.763,46 19/06/2024 +38,11 +0,36%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
26/02/2018 10.747,01 +1,53% +1,30% +3,34%
12/02/2018 10.585,18 +0,87% -0,23% +1,78%
05/02/2018 10.493,69 -1,09% -1,09% +0,90%
31/01/2018 10.609,34 +0,14% +2,01% +2,01%
29/01/2018 10.594,42 -0,11% +1,87% +1,87%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI