Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.678,04
-19,74 (-0,13%) Cập nhật ngày 01/12/2023

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
 
31/10/2023

Kỳ hạn

1 tháng

30/09/2023

2 tháng

31/08/2023

3 tháng

31/07/2023

4 tháng

30/06/2023

5 tháng

31/05/2023

6 tháng

30/04/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,504.78 14,398.89 14,226.44 14,095.30 14,031.15 13,917.46 13,780.89 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.99% 2.21% 3.16% 3.63% 4.48% 5.51% 45.41%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 14.678,04 01/12/2023 -19,74 -0,13%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.388 03/12/2023 +132,44 +0,81%
Quỹ SSI-SCA 29.191,47 01/12/2023 -171,67 +0,00%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.713,33 30/11/2023 -108,99 -0,61%
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.358,65 30/11/2023 -141,62 -1,05%
QUỸ VLGF 9.180,60 01/12/2023 -47,52 +0,00%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.367,08 30/11/2023 +53,63 +0,52%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
20/11/2023 14.571,94 +0,05% +0,21% +8,53%
17/11/2023 14.565,07 +0,11% +0,17% +8,48%
16/11/2023 14.549,38 +0,05% +0,06% +8,36%
15/11/2023 14.541,78 -0,07% +0,01% +8,31%
14/11/2023 14.551,70 -0,07% +0,08% +8,38%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI