Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.288,10
1,37 (0,01%) Cập nhật ngày 19/07/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
30/06/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/05/2024

2 tháng

30/04/2024

3 tháng

31/03/2024

4 tháng

29/02/2024

5 tháng

31/01/2024

6 tháng

30/1/12/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,267.71 15,181.31 15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.57% 1.16% 1.57% 2.28% 3.03% 3.58% 52.68%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.288,10 19/07/2024 +1,37 +0,01%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.684,30 18/07/2024 +47,67 +0,24%
Quỹ SSI-SCA 39.520,56 18/07/2024 -391,51 -0,98%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 21.131,70 18/07/2024 +124,25 +0,59%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.254,57 18/07/2024 +30,94 +0,19%
QUỸ VLGF 11.914,05 18/07/2024 -131,64 -1,09%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.745,31 17/07/2024 +45,07 +0,42%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
21/05/2018 10.856,77 -0,14% +0,34% +4,39%
14/05/2018 10.871,52 +0,09% +0,48% +4,53%
07/05/2018 10.862,08 +0,39% +0,39% +4,44%
30/04/2018 10.819,66 -0,11% -0,82% +4,03%
23/04/2018 10.831,39 -0,49% -0,71% +4,15%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI