ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

Lợi ích của sản phẩm

Đòn Bẩy

Đòn Bẩy

Tỉ suất sinh lợi cao

Xác định

Xác định

Mức lỗ tối đaBằng giá trị quyền
Phí bỏ ra ban đầu

Giao dịch

Giao dịch

Dễ dàngTương tự như giao dịch
cổ phiếu

Vốn ban đầu

Vốn ban đầu

Thấp

Tên hội thảo

Hội thảo chứng quyền có bảo đảm - Đón đầu cơ hội mới

TP. Hồ Chí Minh

15h00, Thứ Năm, ngày 06/06/2019

Hà Nội

15h00, Thứ Hai, ngày 10/06/2019

Agenda hội thảo tháng 6:

Hội thảo được tổ chức từ 15h00  - 17h30

15h00 – 15h30

Đón khách – Tiệc trà

15h30 – 16h15

Giới thiệu về Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

16h15 – 16h45

Giới thiệu Triển vọng tăng trưởng các mã chứng khoán cơ sở mà SSI phát hành Chứng quyền có bảo đảm

16h45 – 17h30

Hỏi đáp

VÌ SAO NÊN CHỌN ĐẦU TƯ CHỨNG QUYỀN SSI PHÁT HÀNH

  • SSI là CTCK với số vốn điều lệ và hạn mức tự doanh lớn nhất thị trường nên SSI có thể phát hành số lượng lớn Chứng quyền, đa dạng kỳ hạn và giá thực hiện, đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
  • Các chỉ tiêu an toàn vốn luôn ở mức cao, đảm bảo khả năng thanh toán chứng quyền đối với NĐT 
  • Luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu Mua hoặc Bán lại chứng quyền của NĐT với số lượng lớn 
  • Sử dụng hệ thống tự động làm nghiệp vụ tạo lập thị trường để đảm bảo thanh khoản Chứng quyền 
  • Áp dụng hệ thống công nghệ hiện đại từ đối tác hàng đầu thế giới 
top