Hướng dẫn chuyển tiền qua Internet Banking từ ngân hàng Techcombank

Hướng dẫn Khách hàng thực hiện giao dịch nộp tiền chứng khoán SSI qua tài khoản định danh từ ngân hàng Techcombank Quý khách

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền qua Internet Banking từ ngân hàng Techcombank

Hướng dẫn Khách hàng thực hiện giao dịch nộp tiền chứng khoán SSI qua tài khoản định danh từ ngân hàng Techcombank

Quý khách có thể chuyển tiền từ ngân hàng Techcombank vào tài khoản chứng khoán tại SSI theo hình thức dưới đây:

(Tiền được ghi nhận vào TK GDCK sau 3-5 phút từ thời điểm hoàn tất giao dịch)

Bước 1: Đăng nhập Internet Banking hoặc truy cập https://ib.techcombank.com.vn

Giao dịch dưới 300 triệu đồng Giao dịch trên 300 triệu đồng

Bước 2: Chọn “CT nhanh NAPAS 247/ Chuyển và nhận tiền ngay 24/7

Bước 2: Chọn “Chuyển tiền ngoài TCB

Bước 3: Điền thông tin chuyển tiền

Lưu ý: Khách hàng nhập số tài khoản bao gồm 9616 + STK GDCK 7 chữ số  (7 chữ số bao gồm cả tiểu khoản)

Bước 4: Kiểm tra thông tin chuyển tiền và nhập OTP để hoàn tất giao dịch

 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI