Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng BIDV

Qua Internet Banking Bước 1: Quý khách vào trang https://www.bidv.vn:81/iportalweb/iRetail@1 và đăng nhập thông tin tài khoản cá nhân

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng BIDV

Qua Internet Banking

Bước 1: Quý khách vào trang https://www.bidv.vn:81/iportalweb/iRetail@1 và đăng nhập thông tin tài khoản cá nhân tại BIDV.

bidv-1.png

Bước 2: Quý khách vào mục Chuyển tiền/ Chuyển tiền đến tài khoản/ thẻ => Điền thông tin người thụ hưởng, bao gồm:

  • Loại chuyển tiền
  • Số tài khoản
  • Nhấn “Tiếp”

bidv-2.png

Bước 3: Quý khách điền nốt đầy đủ thông tin để thực hiện chuyển tiền, bao gồm:

  • Tài khoản chuyển tiền
  • Ngày
  • Số tiền
  • Ghi chú
  • Click Tiếp

Bước 4: Xác nhận thông tin chuyển tiền. Quý khách kiểm tra thông tin và nhập mã xác thực OTP => Nhấn “Thực hiện”.

Bước 5: Hệ thống thông báo sau khi chuyển tiền thành công

bidv-5.png

Sau khi hoàn thành bước xác nhận, yêu cầu chuyển khoản của Quý khách sẽ được gửi tới hệ thống để xử lý.

Qua Mobile App BIDV Smart Banking

Bước 1: Quý khách đăng nhập vào ứng dụng BIDV Smart Banking bằng thông tin tài khoản cá nhân tại BIDV.

bidv-6.png

Bước 2: Tại màn hình chính, Quý khách chọn biểu tượng thanh toán.

bidv-7.png

Bước 3: Quý khách chọn Nộp tiền chứng khoán.

bidv-8.png

Bước 4: Quý khách chọn và điền các thông tin như dưới đây.

bidv-9.png

Bước 5: Quý khách xác nhận thông tin chuyển tiền và nhập mã OTP.

bidv-10.png

Sau khi hoàn thành bước xác nhận, yêu cầu chuyển khoản của Quý khách sẽ được gửi tới hệ thống để xử lý.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI