Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng BIDV

CHUYỂN TIỀN TỪ BIDV QUA WEB: https://smartbanking.bidv.com.vn/ Cách 1: Đối với GD chuyển tiền dưới 1 tỷ Bước 1: Đăng nhập Smart

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng BIDV

CHUYỂN TIỀN TỪ BIDV QUA WEB: https://smartbanking.bidv.com.vn/

  • Cách 1: Đối với GD chuyển tiền dưới 1 tỷ
Bước 1: Đăng nhập Smart banking (Web)
Bước 2: Chọn “Thanh toán/ Nộp tiền chứng khoán

Bước 3: Điền thông tin chứng khoán

Bước 4: Xác nhận giao dịch

Vui lòng kiểm tra kỹ Tên khách hàng trước khi thực hiện bước tiếp theo.

 

Bước 5: Nhập mã OTP

Bước 6: Giao dịch thành công

 

Cách 2: Đối với giao dịch chuyển tiền trên 1 tỷ (KH đã đăng ký hạn mưc chuyển tiền với BIDV)

Nhập thông tin chính xác để chuyển tiền
 
Số TK hưởng Tên TK hưởng Ngân hàng hưởng Nội dung chuyển tiền
119.10.00.005.1570 Công ty CP Chứng khoán SSI BIDV - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa Theo nhu cầu của khách hàng, trong đó cung cấp thông tin về Số TK GDCKTên Chủ TK GDCK tương ứng tại SSI
122.10.00.011.8211 Công ty cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội BIDV - CN Hà Thành
 
Bước 1: Đăng nhập Smart banking (Web) Bước 2: Chọn “Chuyển tiền/ Chuyển tiền nội bộ

Bước 3: Nhập thông tin người thụ hưởng

Bước 4: Nhập số tiền

Bước 5: Nhập nội dung

Bước 6: Xác nhận thông tin

Bước 7: Nhập số OTP

Bước 8: Giao dịch thành công

 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI