Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng BIDV

CHUYỂN TIỀN TỪ BIDV QUA WEB: https://smartbanking.bidv.com.vn/ Cách 1: Đối với GD chuyển tiền dưới 5 tỷ      

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng BIDV

CHUYỂN TIỀN TỪ BIDV QUA WEB: https://smartbanking.bidv.com.vn/

  • Cách 1: Đối với GD chuyển tiền dưới 5 tỷ

 

 

 

Cách 2: Đối với giao dịch chuyển tiền trên 5 tỷ (KH đã đăng ký hạn mức chuyển tiền với BIDV)

Nhập thông tin chính xác để chuyển tiền
 
Số TK hưởng Tên TK hưởng Ngân hàng hưởng Nội dung chuyển tiền
119.10.00.005.1570 Công ty CP Chứng khoán SSI BIDV - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Theo nhu cầu của khách hàng, trong đó cung cấp thông tin về Số TK GDCK và Tên Chủ TK GDCK tương ứng tại SSI

(chú ý: không điền thông tin trên vào nội dung chuyển tiền)

122.10.00.011.8211 Công ty cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội BIDV - CN Hà Thành
 
Bước 1: Đăng nhập Smart banking (Web) Bước 2: Chọn “Chuyển tiền/ Chuyển tiền nội bộ

Bước 3: Nhập thông tin người thụ hưởng

Bước 4: Nhập số tiền

Bước 5: Nhập nội dung

Bước 6: Xác nhận thông tin

Bước 7: Nhập số OTP

Bước 8: Giao dịch thành công

 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI