Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng MBBank

Chuyển tiền qua Website MB Bank a. Giao dịch chuyển tiền dưới 500,000,000 VND     Lưu ý: Quý khách nhập số tài khoản

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng MBBank
Chuyển tiền qua Website MB Bank
a. Giao dịch chuyển tiền dưới 500,000,000 VND
 

 

Lưu ý: Quý khách nhập số tài khoản bao gồm “9616+ Số tài khoản chứng khoán của quý khách hàng tại SSI” (Nhập đủ 7 chữ số bao gồm cả tiểu khoản)

b. Giao dịch chuyển tiền từ 500,000,000 VND trở lên
Bước 1: Đăng nhập MBB trên Internet banking tại https://online.mbbank.com.vn/

           Bước 2: Chọn “Chuyển tiền => Chuyển tiền liên ngân hàng”

Lưu ý: Quý khách nhập số tài khoản bao gồm “9616+ Số tài khoản chứng khoán của quý khách hàng tại SSI” (Nhập đủ 7 chữ số bao gồm cả tiểu khoản)

 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI