Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng Sacombank

Bước 1: Quý khách vào trang www.isacombank.com và đăng nhập thông tin tài khoản cá nhân tại Sacombank. Bước 2:  Vào mục Giao

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng Sacombank

Bước 1: Quý khách vào trang www.isacombank.com và đăng nhập thông tin tài khoản cá nhân tại Sacombank.

Bước 2:  Vào mục Giao dịch/ Chuyển tiền/ Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán.

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

sacom-2.png

Bước 3: Xác nhận các thông tin chuyển tiền

sacom-3.png

Sau khi chuyển tiền thành công, sẽ có thông báo “Giao dịch số xxxxx đã được xử lý thành công”

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI