Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng TMCP Á Châu

Bước 1: Quý khách vào trang https://online.acb.com.vn/. Chọn khách hàng cá nhân và đăng nhập thông tin tài khoản cá nhân tại

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng TMCP Á Châu

Bước 1: Quý khách vào trang https://online.acb.com.vn/. Chọn khách hàng cá nhân và đăng nhập thông tin tài khoản cá nhân tại ACB.

acb-1.png

Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn “Chuyển tiền”, sau đó chọn “Chuyển khoản trong ACB”.

acb-2.png

 

Bước 3: Quý khách chọn tài khoản trích tiền -> Điền thông tin để thực hiện chuyển tiền.

Bước 4: Quý khách chọn phương pháp xác thực “Mật khẩu tĩnh + OTP SMS” -> Nhấn “Đồng ý”

acb-4.png

Bước 5: Xác nhận thanh toán

Sau khi hoàn thành bước xác nhận, yêu cầu chuyển khoản của Quý khách sẽ được gửi tới hệ thống để xử lý.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI