Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng ACB

Hướng dẫn chuyển tiền qua Internet Banking từ ngân hàng ACB Khách hàng đăng nhập vào ACBO. Nếu khách hàng chưa đăng ký

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng ACB

Hướng dẫn chuyển tiền qua Internet Banking từ ngân hàng ACB

Khách hàng đăng nhập vào ACBO.

Nếu khách hàng chưa đăng ký tài khoản chứng khoán và tên nhà đầu tư. Khách hàng vào mục Đăng ký online > Đăng ký tài khoản thụ hưởng > TK thụ hưởng trong TTHĐ.

Khách hàng thao tác chọn: 

  • Loại thanh toán: Chứng khoán.
  • Đơn vị cung cấp: Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
Khách hàng nhập:
  • Tài khoản chứng khoán: Là số tài khoản chứng khoán của khách hàng tại SSI.
VD: Số tài khoản chứng khoán là 003C123452
003C1234521
003C1234526
003C1234528
  • Tên nhà đầu tư: Là tên của số tài khoản chứng khoán đó.
 Nhấn Đăng ký, màn hình hiển thị kết quả thành công, thông tin được hiển thị bên dưới:
 

Sau khi khách hàng đã đăng ký tài khoản thụ hưởng, khách hàng tiếp tục thực hiện việc thanh toán như sau:

Khách hàng vào mục Thanh toán dịch vụ > Nạp tiền chứng khoán.

Khách hàng thao tác chọn: 

  • Chọn số tài khoản trích tiền.
  • Nhập số tiền muốn chuyển.
  • Chọn phương thức xác thực.
 
Nhấn Đồng ý, màn hình hiển thị yêu cầu nhập Mật khẩu đăng nhậpMật khẩu của thiết bị ngoại vi.
 
Nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI