Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng Vietcombank

Chuyển tiền qua Web từ ngân hàng Vietcombank Bước 1: Quý khách vào trang https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/ Nhập thông

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng Vietcombank
Chuyển tiền qua Web từ ngân hàng Vietcombank

Bước 1: Quý khách vào trang https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/ Nhập thông tin tài khoản cá nhân tại Vietcombank và chọn "Đăng nhập".

Bước 2: Tại màn hình chính, di chuyển đến mục "Đầu tư" -> chọn "Nộp tiền chứng khoán"

Bước 3: Quý khách điền thông tin giao dịch như hướng dẫn dưới đây -> “Tiếp tục”:

  • Chọn Tài khoản nguồn: nếu Quý Khách có nhiều TK Ngân hàng
  • Chọn Tên nhà cung cấp: Công ty CP Chứng khoán SSI.
  • Loại dịch vụ: Quý khách có thể chọn “Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Hội sở chính” hoặc “Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Chi nhánh Hà Nội”.
  • Mã khách hàng: Quý khách nhập số tài khoản chứng khoán kèm đuôi tài khoản tại SSI.
- Cấu trúc chuẩn: 003Cxxxxxx (VD: 003C123456) (tiền sẽ mặc định vào TK Thường)
KH nhập thêm đuôi số TK nếu muốn tiền vào 1 trong các TK sau:

+ TK thường:  Đuôi 1 (VD: 003Cxxxxxx1)

+ TK Margin: Đuôi 6 (VD; 003Cxxxxxx6)

+ TK phái sinh: Đuôi 8: (VD: 003Cxxxxxx8)

KH có thể nhập theo cấu trúc rút gọn TK 7 số hoặc 6 số (tiền mặc định vào TK thường): xxxxxx1; xxxxxx6; xxxxx8; xxxxxx (VD với cấu trúc số tài khoản chuẩn là 003C123456 có thể nhập cấu trúc rút gọn là : 1234561, 1234566, 1234568 )

Lưu ý: Số TK viết liền và không có ký tự đặc biệt “.”, “,”, “/”…

  • Tên khách hàng: Quý khách nhập không dấu
  • Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển.

Bước 4: Quý khách Nhập mã kiểm tra -> “Tiếp tục
 

Sau đó Vietcombank sẽ gửi mã OTP vào số điện thoại đã đăng ký, Quý khách nhập mã OTP -> Tiếp tục” để hoàn tất giao dịch.

Sau khi hoàn thành bước xác nhận, yêu cầu chuyển khoản của Quý khách sẽ được gửi tới hệ thống để xử lý.

 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI