Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng Vietcombank

Qua Internet Banking Bước 1: Quý khách vào trang https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/ Nhập thông tin tài khoản cá nhân tại Vietcombank

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến từ ngân hàng Vietcombank
Qua Internet Banking

Bước 1: Quý khách vào trang https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/ Nhập thông tin tài khoản cá nhân tại Vietcombank và chọn "Đăng nhập".

Bước 2: Tại màn hình chính, di chuyển đến mục "Nạp tiền" -> chọn "Nộp tiền chứng khoán"

Bước 3: Quý khách điền thông tin giao dịch như hướng dẫn dưới đây -> “Tiếp tục”:

 • Chọn Tài khoản nguồn: nếu Quý Khách có nhiều TK Ngân hàng
 • Chọn Tên nhà cung cấp: Công ty CP Chứng khoán SSI.
 • Loại dịch vụ: Quý khách có thể chọn “Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Hội sở chính” hoặc “Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Chi nhánh Hà Nội”.
 • Mã khách hàng: Quý khách nhập số tài khoản chứng khoán kèm đuôi tài khoản tại SSI.
- Cấu trúc chuẩn: 003Cxxxxxx (VD: 003C123456) (tiền sẽ mặc định vào TK Thường)
KH nhập thêm đuôi số TK nếu muốn tiền vào 1 trong các TK sau:

+ TK thường:  Đuôi 1 (VD: 003Cxxxxxx1)

+ TK Margin: Đuôi 6 (VD; 003Cxxxxxx6)

+ TK phái sinh: Đuôi 8: (VD: 003Cxxxxxx8)

KH có thể nhập theo cấu trúc rút gọn TK 7 số hoặc 6 số (tiền mặc định vào TK thường): xxxxxx1; xxxxxx6; xxxxx8; xxxxxx (VD với cấu trúc số tài khoản chuẩn là 003C123456 có thể nhập cấu trúc rút gọn là : 1234561, 1234566, 1234568 )

Lưu ý: Số TK viết liền và không có ký tự đặc biệt “.”, “,”, “/”…

 • Tên khách hàng: Quý khách nhập không dấu
 • Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển.
Bước 4: Quý khách Nhập mã kiểm tra -> “Tiếp tục

Sau đó Vietcombank sẽ gửi mã OTP vào số điện thoại đã đăng ký, Quý khách nhập mã OTP -> Tiếp tục” để hoàn tất giao dịch.

Sau khi hoàn thành bước xác nhận, yêu cầu chuyển khoản của Quý khách sẽ được gửi tới hệ thống để xử lý.

Qua Mobile Banking

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VCB-Mobile B@nking bằng tài khoản cá nhân của Quý khách Chọn tính năng “Nạp tiền”  “Nộp tiền chứng khoán”

 • Đăng nhập VCB
 • Chọn “Nạp tiền” => “Nộp tiền chứng khoán

Bước 2: Chọn chuyển đến “Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI”

 • Chọn Tài khoản nguồn chuyển tiền

 • Chọn “CTCP chứng khoán SSI”

 • Chọn "Loại dịch vụ"

Lưu ý khi chọn “Loại dịch vụ”

 • Nếu chuyển tiền vào số TK 007.100.034.040.8, Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty CP Chứng khoán SSI
=> Quý khách chọn “Loại dịch vụ” là “Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Hội sở chính

Hoặc

 • Nếu chuyển tiền vào số TK 0021 001 634 988, Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty CP Chứng khoán SSI- Chi Nhánh Hà Nội

=> Quý khách chọn “Loại dịch vụ” là “Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Chi nhánh Hà Nội

Bước 3Nhập thông tin tài khoản chứng khoán và xác nhận giao dịch

 • Nhập “Số Tài khoản chứng khoán” vào mục “Mã khách hàng
 • Nhập  Tên chủ tài khoản chứng khoán” (không dấu) vào mục “Tên khách hàng
 • Nhập số tiền muốn chuyển
 • Nhập mã mở khóa Smart OPT và hoàn tất giao dịch
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI