Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản trực tuyến

    1. Khuyến nghị về thiết bị đăng ký Để thực hiện đăng ký mở tài khoản, Quý khách vui lòng chuẩn bị: CMND

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản trực tuyến
 
 
1. Khuyến nghị về thiết bị đăng ký
Để thực hiện đăng ký mở tài khoản, Quý khách vui lòng chuẩn bị:
  • CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định, rõ nét
  • Sử dụng máy tính hoặc điện thoại có camera
  • Trình duyệt khuyến nghị: trình duyệt Chrome. Riêng đối với iPhone/iPad, vui lòng sử dụng Safari để thực hiện đăng ký.
  • Các hệ điều hành khuyến nghị: Window 10, Catalina 10.15.1, iOS 12.4 trở lên, Android 9.0 trở lên.
  • Đối với hệ điều hành iOS trên iPhone, iPad, Quý khách vui lòng thực hiện cài đặt như sau: Truy cập Cài đặt >> Safari >> Nâng cao >> Experimental Features >> Media Recorder >> True và sử dụng iOS 12.4 trở lên
Vui lòng tham khảo chi tiết Khuyến nghị Tại đây
 
2. Hướng dẫn đăng ký Mở tài khoản trực tuyến 
Vui lòng tham khảo chi tiết Hướng dẫn Đăng ký mở tài khoản trực tuyến Tại đây 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI