Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN THAM GIA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM KHI SSI PHÁT HÀNH Bước 1: Nhà đầu tư nhận và điền đầy đủ thông tin vào

Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN THAM GIA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM KHI SSI PHÁT HÀNH

Bước 1: Nhà đầu tư nhận và điền đầy đủ thông tin vào “GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM” theo mẫu

Bước 2: Nhà đầu tư nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản

Nhà đầu tư nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản có thông tin như sau:

        

Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Số tài khoản: 119.10.00.037198.6
Tại Ngân Hàng: Đầu tư & Phát triển Việt Nam, CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM.
Nội dung: <Tên nhà đầu tư> <Số CMND> nộp tiền mua <Số lượng chứng quyền có bảo đảm> Chứng quyền <Mã chứng quyền> <Tên tổ chức phát hành>
Ví dụ: Trần Văn A, CMND 012345678, nộp tiền mua 5000 chứng quyền XXXX CTCP YYYY
 

Bước 3: Nhà đầu tư nộp Bộ hồ sơ Đăng ký MUA chứng quyền có bảo đảm tại các Quầy DVKH của SSI

Lưu ý: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM khi nộp, bao gồm:

Đối với cá nhân:

 • 02 Bản chính “Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm” hợp lệ
 • 01 Bản sao giấy nộp tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi
 • 01 Bản sao hợp lệ CMND
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu có)
 • 01 Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD & Hộ chiếu (dành cho NĐT Nước ngoài)
 • 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho NĐT Nước ngoài)
 • 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải SSI (nếu có)

Đối với pháp nhân:

 • 02 Bản chính “Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm” hợp lệ
 • 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • 01 Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
 • 01 Bản sao Giấy nộp tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi
 • 01 Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật
 • 01 Bản sao Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức
 • 01 Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD (dành cho NĐT Nước ngoài)
 • 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho NĐT Nước ngoài)
 • 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải SSI (nếu có)

Lưu ý: Khi điền Giấy đăng ký mua, Nhà đầu tư đăng ký nhận Kết quả Phân phối dự kiến qua email (được gửi sau khi kết thúc đợt Phát hành) và nhận Kết quả Phân phối chính thức qua SMS (được gửi sau khi kết thúc Lưu ký tự động).

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI