Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DCBC Để thực hiện đăng ký mua/ ghi nhận số lượng chứng chỉ quỹ mở

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ DCBC

Để thực hiện đăng ký mua/ ghi nhận số lượng chứng chỉ quỹ mở DCBC đang nắm giữ, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

1. Mở tài khoản giao dịch chứng chì quỹ mở

1.1 Hồ sơ mở tài khoản

Nhà đầu tư

Hồ sơ do nhà đầu tư cung cấp

(NĐT trong nước)

Hồ sơ do SSI cung cấp

Cá nhân

 • Bản sao hợp lệ của CMND/hộ chiếu nhà đầu tư và người được uỷ quyền (nếu có)
 • Thông tin tài khoản tiền gởi ngân hàng: số tài khoản, tên ngân hàng,chi nhánh mở tài khoản
 • Thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có): dành cho NĐT có yêu cầu xuất hoá đơn phí giao dịch
 • Thông báo Xác nhận số lượng sở hữu chứng chỉ quỹ DCBC(nếu có) và Giấy xác nhận thay đổi thông tin Đăng ký sở hữu ( trường hợp thông tin NĐT khác với giấy xác nhận ccq sở hữu ) (Đối với đối với Quỹ chuyển đổi từ Quỹ đóng sang quỹ mở)
 • Hợp đồng uỷ quyền có công chứng (nếu có)

“Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở”

 

 

NĐT điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu (Đ/v tổ chức)

Tổ chức

 • Bản sao hợp lệ của Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập của nhà đầu tư tổ chức (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người được uỷ quyền (nếucó)
 • Giấy ủy quyền của tổ chức cho người đại diện thực hiện các giao dịch trên tài khoản của tổ chức (nếu có)
 • Thông tin tài khoản tiền gởi ngân hàng: số tài khoản, tên ngânhàng, chi nhánh mở tài khoản.
 • Thông tin mã số thuế doanh nghiệp
 • Thông báo Xác nhận số lượng sở hữu chứng chỉ quỹ DCBC(nếu có) và Giấy xác nhận thay đổi thông tin Đăng ký sở hữu (nếu có) (Đối với đối với Quỹ chuyển đổi từ Quỹ đóng sang quỹ mở)

1.2  Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản và ghi nhận số lượng DCBC đang nắm giữ 

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến các Chi nhánh, phòng giao dịch của SSI bao gồm

 • Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở DCBC
 • Hồ sơ do NĐT cung cấp theo hướng dẫn trên
 • SSI tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, và thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Nhà đầu tư với Công ty quản lý quỹ qua Đại lý chuyển nhượng  
 • Nhà đầu tư nhận thông báo số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở từ SSI
 • Lưu ý: Nếu NĐT đã có tài khoản giao dịch CCQ mở DCDS thì không phải thực hiện mở tài khoản giao dịch cho DCBC, NĐT chỉ cần điền thông tin vào form “ Mẫu xác nhận thông tin”.

2. Giao dịch mua/ bán/ chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở

 • Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu Đăng Ký Mua/ Bán/ Chuyển Đổi Chứng Chỉ Quỹ Mở” do SSI cung cấp và gửi đến các Chi nhánh, phòng giao dịch của SSI trước 10:30 sáng ngày T-1
 • Ghi chú: Ngày giao dịch (Ngày T): Các ngày giao dịch trong tuần 

2.1  Đối với lệnh mua 

Chuyển tiền đăng ký mua CCQ trước thời điểm đóng sổ lệnh: 10g30 sáng ngày T-1
Hướng dẫn chuyển tiền:  Căn cứ theo giá trị lệnh Mua, nhà đầu tư chuyển tiền Mua CCQ mở VFMVF4 theo thông tin dưới đây:
 
Tên người thụ hưởng: QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC
Số tài khoản: 90213028912
Tên Ngân Hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Viet Nam) 
Số tiền: Số tiền đăng ký mua
Nội dung: [Số tài khoản giao dịch CCQ mở] _VFMVF4N001 _[Họ và Tên NĐT]

Ghi chú:

 • Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
 • Tiền đăng ký mua CCQ phải được chuyển từ tài khoản tiền gửi của chính NĐT tại Ngân hàng

2.2 Đối với lệnh bán

 • Nhà đầu tư cần đảm bảo số dư chứng chỉ quỹ trong tài khoản tối thiểu là một trăm (100) chứng chỉ quỹ.
 • Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán tối thiểu là một trăm (100) chứng chỉ quỹ .

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Chương X. Phương thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở DCBC sau chuyển đổi  tại Bản cáo bạch chuyển đổi quỹ đầu tư DCBC để biết thêm chi tiết

3. Thông tin liên hệ

Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp tới các văn phòng, chi nhánh, PGD của SSI tại đây hoặc liên hệ qua trung tâm dịch vụ khách hàng SSI số 1900 5454 71 / 028-39141678 nhấn phím 19
Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Quỹ DCBC tại đây.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI