Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ MAFEQI  Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở MAFEQI, Nhà đầu tư

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ MAFEQI

 Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở MAFEQI, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

1. Mở tài khoản giao dịch chứng chì quỹ mở và đăng ký mua lần đầu

1.1 Hồ sơ mở tài khoản:

Nhà đầu tư

Hồ sơ do nhà đầu tư cung cấp

(NĐT trong nước)

Hồ sơ do SSI cung cấp

Cá nhân

 • 01 bản sao công chứng CMND (hoặc xuất trình bản chính để SSI xác nhận sao y bản chính)
 • Các hồ sơ khác theo quy định của CTQLQ
 • Đơn đăng ký giao dịch CCQ mở
 • Đơn đăng ký mua CCQ MAFEQI
 • Đơn cập nhật thay đổi thông tin NĐT (nếu có)
 • Phiếu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của NĐT
 • Phiếu lấy ý kiến NĐT về bầu chọn Ban đại diện (chỉ dành cho IPO)
 • NĐT điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu (Đ/v tổ chức)

Tổ chức

 • Bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD
 • Bản sao hợp lệ giấy xác nhận thay đổi tên, địa chỉ, mua bán, sát nhập công ty (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Người ĐDPL
 • Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)
 • Danh sách thông tin đầy đủ của toàn bộ thành viên HĐQT (nếu có)
 • Danh sách thông tin đầy đủ của toàn bộ cổ đông lớn (nắm giữ trên 10%) (nếu có)
 • Đơn Tự chứng thực đơn  giản hóa dành cho tổ chức (Simplified seft Certification Form)
 • Đơn W8-BEN E (dành cho tổ chức tài chính)
 • Các hồ sơ khác theo quy định của CTQLQ

 

1.2 Chuyển tiền đăng ký mua CCQ:

Hướng dẫn chuyển tiền :       Căn cứ theo giá trị lệnh Mua, nhà đầu tư chuyển tiền Mua CCQ mở MAFEQI theo thông tin dưới đây:
Đại lý phân phối                     Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) 
Tên tài khoản                         Manulife Equity Fund – SSI (Viết tắt MAFEQI – SSI)
Số tài khoản                           091-494757-006
Tên Ngân Hàng:                     Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam
Số tiền:                                   Bằng hoặc lớn hơn số tiền đăng ký mua (bằng VND)     
Nội dung:                                [Tên nhà đầu tư][Số CMTND/GPĐKKD][MAFEQI] tại [SSI]

 

Ghi chú:

 • Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
 • Tiền đăng ký mua CCQ phải được chuyển từ: Tài khoản tiền gửi của chính NĐT tại Ngân hàng

 

1.3  Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản:

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến các Chi nhánh, phòng giao dịch của SSI bao gồm

 • Các hồ sơ theo hướng dẫn mục 1.1
 • Giấy yêu cầu chuyển khoản (Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng

SSI tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, và thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Nhà đầu tư với Công ty quản lý quỹ qua Đại lý chuyển nhượng.

2.  Đăng ký Mua chứng chỉ quỹ mở các lần tiếp theo

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và mua lần đầu, nhà đầu tư đăng ký mua CCQ các lần tiếp theo thực hiện

 • Điền vào mẫu “Đơn đăng ký mua CCQ” gửi cho SSI.
 • Chuyển tiền đăng ký mua (Tương tự mua lần đầu)

 

3. Thông tin liên hệ

Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp tới các văn phòng, chi nhánh, PGD của SSI tại đây hoặc liên hệ qua trung tâm dịch vụ khách hàng SSI số 1900 5454 71 / 028-39141678 nhấn phím 19
Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Quỹ MAFEQI tại đây
 

4. Các mẫu biểu và tài liệu tham khảo liên quan

 

Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI