Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ SSI-SCA   Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA, Nhà đầu

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ SSI-SCA

 

Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

1. Mở tài khoản giao dịch chứng chì quỹ mở và đăng ký mua lần đầu.

1.1 Hồ sơ mở tài khoản :

Nhà đầu tư

Hồ sơ do nhà đầu tư cung cấp

(NĐT trong nước)

Hồ sơ do SSI cung cấp

Cá nhân

 • Văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực (nếu có);
 • Bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có) hoặc bản photo được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính;
 • Bản sao (copy) Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản Góp Vốn Mua Cổ Phần (CCA) hoặc tài khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài) (nếu có).
 • Bản sao (copy) giấy xác nhận mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (“TTLKCK”) (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài).
 • Hồ sơ khác

 

 • Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở

 

 • Giấy đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ mở

 

NĐT điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu (Đ/v tổ chức)

Tổ chức

 • Mẫu thông tin bổ sung của Nhà Đầu Tư tổ chức;
 • Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có);
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập;
 • Bản sao chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có);
 • Bản sao chứng thực hoặc bản photo được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao chứng thực hoặc bản photo được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có);
 • Bản sao giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản Góp Vốn Mua Cổ Phần (CCA) hoặc tài khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài (nếu có)).
 • Bản sao giấy xác nhận mã số giao dịch từ TTLKCK (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài).
 • Các mẫu đơn FATCA (nếu có): ví dụ Mẫu khai báo thuế Mỹ: W-8BEN-E/ W-8ECI/ W-8IMY/ W-8EXP hoặc W9
 • Hồ sơ khác

 

1.2 Chuyển tiền đăng ký mua CCQ:

Hướng dẫn chuyển tiền :  Căn cứ theo giá trị lệnh Mua, nhà đầu tư chuyển tiền Mua CCQ mở SSI-SCA theo thông tin dưới đây:

o Đối với giao dịch mua thông thường:

 

Tên người thụ hưởng: QUY DAU TU LOI THE CANH TRANH BEN VUNG SSI
Hoặc
Tên người thụ hưởng:   SSI-SCA
Số tài khoản:    90275350203
Tên Ngân Hàng:  Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số tiền:   Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung: [TÊN NĐT][SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA SSISCA
 

o Đối với giao dịch đầu tư định kỳ (SIP):

Tên người thụ hưởng: QUY DAU TU LOI THE CANH TRANH BEN VUNG SSI
Hoặc
Tên người thụ hưởng:   SSI-SCA
Số tài khoản:   90275350212
Tên Ngân Hàng:  Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số tiền:   Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung: [TÊN NĐT][SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA SIP SSISCA
 
Ghi chú:
 • Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
 • Tiền đăng ký mua CCQ phải được chuyển từ:
  • Tài khoản tiền gửi của chính NĐT tại Ngân hàng
  • Tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT tại SSI

1.3 Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản :

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến các Chi nhánh, phòng giao dịch của SSI bao gồm

 • Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở
 • Giấy đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ mở
 • Hồ sơ do nhà đầu tư cấp theo hướng dẫn trên
 • Giấy yêu cầu chuyển khoản (Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng

SSI tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, và thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Nhà đầu tư với Công ty quản lý quỹ qua Đại lý chuyển nhượng   

 

2. Đăng ký Mua chứng chỉ quỹ mở các lần tiếp theo

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và mua lần đầu, nhà đầu tư đăng ký mua CCQ các lần tiếp theo thực hiện

2.1 Điền vào mẫu “ Phiếu lệnh mua” gửi cho SSI.

2.2 Chuyển tiền đăng ký mua (Tương tự mua lần đầu)

 

3. Thông tin liên hệ

Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp tới các văn phòng, chi nhánh, PGD của SSI tại đây hoặc liên hệ qua trung tâm dịch vụ khách hàng SSI số 1900 5454 71 / 028-39141678 nhấn phím 19
Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Quỹ SSI SCA tại đây

 

Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI