Hướng dẫn giao dịch trực tuyến Sbond trên Web Trading

ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SBOND TRÊN WEB TRADING SSI ra mắt tính năng giao dịch trái phiếu Sbond trực tuyến trên Web Trading GDCK cơ sở

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch trực tuyến Sbond trên Web Trading

ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SBOND TRÊN WEB TRADING

SSI ra mắt tính năng giao dịch trái phiếu Sbond trực tuyến trên Web Trading GDCK cơ sở nhằm cung cấp thêm một kênh giao dịch trái phiếu trực tuyến bên cạnh Bảng giá Iboard, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư cho khách hàng

Để sử dụng tính năng giao dịch trái phiếu Sbond, Quý khách thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Tra cứu thông tin Trái phiếu
 • Bước 1: Đăng nhập vào Web Trading GDCK cơ sở
 • Bước 2: Tại màn hình Web Trading GDCK cơ sở, chọn mục “Trái phiếu” sau đó nhấn vào “Tra cứu trái phiếu”. Màn hình hiển thị thông tin Trái phiếu như sau:
 • Bước 3: Để xem thông tin chi tiết Trái phiếu trên Webtrading nhấn vào từng mã trái phiếu tương ứng:

 1. Đăng ký giao dịch Sbond
 • Bước 1: Quý khách có thể đặt mua/bán mã trái phiếu Sbond theo các cách sau:
  • Tại màn hình “Tra cứu trái phiếu”, chọn “MUA/BÁN” tại mã Trái phiếu tương ứng
  • Tại màn hình “Thông tin chi tiết mã Trái phiếu” chọn “MUA”
  • Tại màn hình “Danh mục trái phiếu” chọn “BÁN” nếu tài khoản có số dư trái phiếu

Quý khách lưu ý cần ký phụ lục giao dịch chứng khoán chưa niêm yết để có thể thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu Sbond.

 

 • Bước 2: Điền thông tin “Khối lượng” muốn đặt mua/bán Ú nhấn “Tiếp tuc”

 

 • Bước 3: Quý khách kiểm tra hợp đồng và nhấn “Xác nhận” thông tin đặt lệnh mua/bán

  

Quý khách nhấn vào biểu tượng Hợp đồng để xem và kiểm tra thông tin hợp đồng trước khi xác nhận mua/bán

Sau khi đặt lệnh thành công, màn hình hiển thị như sau:

 

 1. Xem trạng thái lệnh và danh sách lệnh đặt

Tại màn hình Web Trading GDCK cơ sở, chọn mục “Trái phiếu” sau đó nhấn chuột vào “danh sách lệnh đặt” hoặc sau khi đặt lệnh thành công quý khách nhấn vào “Trạng thái lệnh” để xem tình trạng lệnh.

 

Quý khách có thể nhấn “Hủy” nếu trạng thái lệnh đang “Chờ xử lý”

 

 1. Kiểm tra danh mục trái phiếu sau khi được xử lý thành công

Tại màn hình Web Trading GDCK cơ sở, chọn mục “Trái phiếu” sau đó nhấn chuột vào “danh mục trái phiếu”.

Lưu ý: Quý khách vui lòng đăng ký giao dịch trái phiếu Sbond trên tài khoản thường.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI