Hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến

Chuẩn bị giấy tờ/ thiết bị

Trình duyệt khuyến nghị: Chrome (Window/Android/MacOS version 10.0.0 trở lên); Safari (iPhone/iPad version 12.4.1 trở lên)

Thực hiện mở tài khoản

banner

/ Truy cập hệ thống

Khách hàng truy cập vào trang Mở tài khoản trực tuyến tại SSI

banner

/ Thông tin tài khoản

Khách hàng nhập Số điện thoại, địa chỉ Email và mã Người giới thiệu (nếu có) để đăng ký, chọn đồng ý cam kết với các thông tin cung cấp và nhấn “Tiếp tục”

banner

/ Xác thực số điện thoại

Khách hàng nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký để xác thực​

banner

/ Xác thực giấy tờ

Khách hàng chụp hình Căn cước công dân gắn chip. Căn cước công dân đảm bảo đủ góc, viền, không bị mờ hoặc lóa sáng​

banner

/ Bổ sung thông tin cá nhân

Khách hàng kiểm tra và bổ sung thông tin cá nhân

banner

/ Xác thực gương mặt

Khách hàng thực hiện thao tác quay video để xác thực gương mặt ​

banner

/ Lựa chọn dịch vụ

Khách hàng thực hiện đăng ký các thông tin:
  • Lựa chọn loại tài khoản giao dịch và mô hình quản lý tài khoản
  • Nhập thông tin số tài khoản ngân hàng nhận chuyển tiền​
  • Chọn Có/Không để đăng ký sử dụng các dịch vụ trực tuyến​

CHỌN SỐ TÀI KHOẢN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG

banner

/ Lấy số tài khoản

Khách hàng chủ động chọn số tài khoản hoặc bỏ qua để mở tài khoản với số tài khoản ngẫu nhiên

banner

/ Chọn số tài khoản

Khách hàng chọn một trong các số tài khoản được đề xuất

banner

/ Kiểm tra thông tin đăng ký và hợp đồng khung

Khách hàng kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin đăng ký dịch vụ khớp với các thông tin đã đăng ký và xem mẫu hợp đồng khung trước khi ký hợp đồng điện tử

banner

/ Xác nhận Điều kiện và Điều khoản

Khách hàng đồng ý với các thông tin, điều khoản trong hợp đồng để tiếp tục mở tài khoản

banner

/ Đồng ý với điều khoản

Khách hàng chọn Đồng ý và làm theo các hướng dẫn trên trang ký hợp đồng tiếp theo

banner

/ Kiểm tra thông tin

Khách hàng kiểm tra thông tin trên hợp đồng và chọn Ký số

banner

/ Tiếp tục thực hiện

Khách hàng chọn Tiếp theo

banner

/ Ký thỏa thuận cấp chữ ký số

Khách hàng chọn vào Ô ký để thực hiện ký thỏa thuận cấp chữ ký số

banner

/ Chữ ký vẽ tay

Khách hàng thực hiện vẽ chữ ký và nhấn Lưu

banner

/ Tiếp tục ký số

Hiển thị chữ ký đã vẽ, Khách hàng chọn Tiếp theo

banner

/ Nhận OTP thực hiện ký số

Hệ thống gửi mã OTP qua Số điện thoại đã đăng ký với SSI, Khách hàng nhập mã OTP nhận được và chọn Tiếp theo

banner

/ Ký thành công

Ký thành công hệ thống hiển thị trạng thái hợp đồng “Đã ký” cùng thông tin chữ ký số hiển thị tại ô chữ ký của Khách hàng 

banner

/ Nhận thông tin hợp đồng đã ký

Sau khi hoàn tất việc ký, thông tin tài khoản và hợp đồng sẽ được gửi về email của Quý khách
Lưu ý: Quý khách cũng có thể ký hợp đồng qua link ký được gửi trong email trong trường hợp không thể ký trực tiếp tại bước trên.

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471