Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK cơ sở

Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK cơ sở

Trước khi thực hiện hủy lệnh đã đặt, Quý khách cần phải xem trạng thái hiện tại của lệnh trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt” để biết được lệnh muốn hủy đã khớp hay chưa.

Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Click vào nút “Hủy” trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”, hiển thị màn hình hủy lệnh như bên dưới. Quý khách có thể hủy một, nhiều hoặc tất cả các lệnh cùng một lúc

 • Bước 2: Nhập mã Token hoặc mã PIN đặt lệnh
 • Bước 3: Nhấn enter hoặc click nút “Hủy lệnh”
 • Bước 4: Chọn OK để thực hiện lệnh hủy, cancel để không thực hiện lệnh hủy

Quý khách có thể thực hiện sửa giá và khối  lượng cho các giao dịch chưa khớp hoặc khớp một phần. Riêng sàn HOSE, theo quy định của Sở giao dịch chỉ cho phép hủy lệnh, không cho phép sửa lệnh nên đối với các sàn HOSE thỏa mãn điều kiện sửa (bản chất là thỏa mãn điều kiện hủy): Chức năng sửa lệnh đồng nghĩa với việc hủy lệnh cũ và đặt lệnh mới.

Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Click vào nút “Sửa” trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”, hiển thị màn hình sửa lệnh như bên dưới

 • Bước 2: Nhập mã Token hoặc mã PIN đặt lệnh. Nhấn enter hoặc click nút "Xác nhận" để thực hiện sửa lệnh, "Đóng" để không thực hiện sửa lệnh
 • Bước 3: Kiểm tra lại thông tin lệnh sửa tại màn hình Trạng thái lệnh

Loại lệnh này giúp Quý khách đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 đến nhiều ngày với số lượng và giá được xác định trước.

Các bước đặt lệnh trước ngày:

- Bước 1: Vào tab “Lệnh điều kiện” trên menu chính của Web Trading => Lệnh đặt trước ngày (TCO)=> ấn vào MUA hoặc BÁN
- Bước 2: Điền thông tin lệnh
 • Nhập mã chứng khoán cần mua/bán vào trường Mã CK. Sử dụng phím enter/tab hoặc di chuột để di chuyển qua lại các trường để điền thông tin của lệnh,
 • Nhập khối lượng chứng khoán cần mua/bán vào trường “Khối lượng”
 • Nhập giá mua/bán vào trường “Giá”
 • Nhập ngày hiệu lực của lệnh: từ ngày đến ngày tùy thuộc vào việc KH lựa chọn.
 • Chọn hình thức khớp lệnh
 • Phát sinh lệnh 1 lần: Nếu KH tích chọn vào mục này thì lệnh của KH sẽ được gửi vào sàn giao dịch 1 lần duy nhất khi đã thỏa mãn các điệu kiện về lệnh (giá, khối lượng, số dư ký quỹ, ngày hiệu lực…)
 • Khớp đủ khối lượng đã đặt: Nếu KH tích chọn vào mục này thì trong thời gian hiệu lực của lệnh, hệ thống của SSI sẽ tự động đặt lệnh cho KH khi thỏa mãn các điều kiện của lệnh (giá, khối lượng, số dư ký quỹ, ngày hiệu lực, …) để đảm báo khớp hết khối lượng KH đăng ký mua/bán

Màn hình thể hiện như sau:

- Bước 3: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin lệnh thì nhấn vào “Đặt lệnh” tiếp đó nhập mã Pin/token để xác nhận lệnh đặt. Màn hình thể hiện như sau:

Loại lệnh này giúp Khách hàng có thể đặt lệnh mua bán chứng khoán với khả năng khớp lệnh cao nhất. Đến ngày  hiệu lực, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi giá của lệnh đặt giữa các phiên sao cho lệnh đặt của Quý khách luôn có mức giá ưu tiên khớp cao nhất. VD: sàn HOSE, phiên 1, hệ thống tự động cập nhật giá của lệnh thành ATO để ưu tiên khớp, sang phiên 2, hệ thống tự động đổi giá của lệnh thành lệnh mua giá trần, lệnh bán giá sàn, phiên 3 giá tự động đổi thành ATC…

Để đặt lệnh tranh mua bán, Quý khách vào menu “Lệnh điều kiện”=>“Lệnh tranh mua/tranh bán (PRO) =>MUA/BÁN

 • Nhập mã chứng khoán và khối lượng cần mua/bán.
 • Nhập ngày hiệu lực: Khách hàng có thể nhập ngày tháng muốn đặt lệnh tranh mua/bán vào ô “Theo ngày” hoặc tích chọn trong biểu tưởng ngày tháng bên cạnhChọn đặt lệnh và nhập mã Pin/token để xác nhận lệnh đặt

Màn hình hiển thị như sau:

Lệnh này cho phép khách hàng đặt bán chứng khoán tại một mức giá xác định trong tương lai

Vào menu “Lệnh điều kiện” =>“Lệnh dừng”

 • Bước 1: Nhập giá và khối lượng
 • Bước 2: Thông tin giá mua trung bình của mã chứng khoán sẽ thể hiện trong trường này. KH có thể thay đổi giá trung bình bằng cách nhập lại giá vào ô này.
 • Bước 3: Thiết lập điểm chốt lãi và cắt lỗ: Khách hàng có thể thiết lập điểm chốt lãi hoặc cắt lỗ, hoặc thiết lập đồng thời  cả 2 điểm lãi lỗ cùng 1 lúc.
 • Chốt lãi: Là mức giá bán được Khách hàng thiết lập cao hơn giá trung bình 1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc theo phần trăm nào đó
 • Cắt lỗ: Là mức giá bán được khách hàng chọn thấp hơn giá trung bình 1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó.
 • Bước 4: KH sẽ nhập hiệu lực của lệnh bán ở ô “Từ ngày”.. “đến ngày” hoặc chọn trong biểu tượng ngày tháng bên cạnh.
 • Bước 5: Ấn ”Đặt lệnh” và nhập mã Pin/token để xác nhận lệnh.

Màn hình thể hiện như sau:

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK Phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI