Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Là lệnh điều kiện đặt chờ mà mức giá đặt lệnh (Order Price) và giá kích hoạt (Trigger Price) được xác định trước. Khi giá thị trường tăng đến hoặc vượt cao hơn giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt và gửi vào sàn giao dịch với mức giá do khách hàng đặt.

- Nguyên tắc đặt lệnh: mức giá kích hoạt lệnh phải lớn hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh
- Ứng dụng của lệnh: Trong xu thế thị trường tăng, Lệnh điều kiện Up sẽ hỗ trợ nhà đầu tư:
 • Bán Chốt lời tự động khi đang nắm giữ vị thế mua
 • Mua Dừng lỗ tự động khi đang nắm giữ vị thế bán
 • Mở mới vị thế mua hoặc vị thế bán khi giá tăng vượt qua ngưỡng kháng cự

Ví dụ:

Giá thị trường đang là 960, KH đặt 1 lệnh điều kiện Up - Mua với giá 981 và Giá kích hoạt là 980. Giá thị trường biến động theo từng thời điểm như bảng dưới:

Tại thời điểm 6 khi Giá thị trường chạm mức 980 (bằng mức giá kích hoạt) thì lệnh Mua LO với giá 981 sẽ được hệ thống kích hoạt và đẩy vào sàn giao dịch.

Các bước đặt lệnh:

Bước 1: Khách hàng vào “Giao dịch”/ “Đặt lệnh” hoặc nhấn vào nút “Đặt lệnh” bên góc phải màn hình.

Bước 2: Thiết lập lệnh điều kiện Up.

- KH nhập các thông tin lệnh bao gồm: Mã HĐ, Khối lượng, Giá đặt.
- Thiết lập các điều kiện của lệnh Up:
 • Tích chọn vào “Đặt lệnh điều kiện” -> Chọn loại lệnh “Up”
 • Nhập mức giá kích hoạt vào ô bên dưới (Lưu ý: “Giá kích hoạt” lệnh phải lớn hơn “Giá thị trường” tại thời điểm đặt lệnh)
- Nhập mã xác thực -> Nhấn vào “Mua” hoặc “Bán”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh

Bước 3

 • Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác đặt lệnh. Hệ thống sẽ hiển thị dòng thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh”. Quý khách nhấn vào “trạng thái lệnh” để xem chi tiết các lệnh đặt của mình.
 • Hoặc nhấn “Đóng” để hủy thao tác đặt lệnh và thoát khỏi màn hình đặt lệnh.
Quý khách lưu ý:

Để tăng khả năng khớp lệnh:
 • Với lệnh UP – Mua, quý khách đặt giá đặt lớn hơn giá kích hoạt
 • Với lệnh UP – Bán, quý khách đặt giá đặt nhỏ hơn giá kích hoạt

Chức năng này cho phép Quý khách xác nhận trực tuyến các lệnh do nhân viên Môi giới đặt. Việc xác nhận này sẽ thay thế cho việc ký phiếu lệnh thông thường.

Các bước xác nhận lệnh:

Bước 1: Quý khách vào màn hình Quản lý tài sản -> Lịch sử đặt lệnh/ Xác nhận lệnh

Bước 2: Chọn các lệnh cần xác nhận

 • Số tài khoản hiển thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này
 • Quý khách có thể chọn một hoặc nhiều lệnh xác nhận cùng một lúc.
 • Hệ thống cho phép khách hàng xác nhận tối đa 50 lệnh/trang. Nếu Quý khách muốn xác nhận nhiều hơn 50 lệnh cùng 1 lúc, sau khi tick chọn vào ô tất cả lệnh ở phía trên, Quý khách nhấn vào trang Kế tiếp, hệ thống sẽ tự đánh dấu các lệnh trong trang tiếp theo để Quý khách xác nhận

Bước 3: Xác nhận các lệnh đã chọn

 • Sau khi đã kiểm tra đầy đủ thông tin các lệnh cần xác nhận, Quý khách click nút “Xác nhận”, sau đó nhập mã xác thực để chuyển yêu cầu vào hệ thống hoặc nút "Đóng" để không thực hiện Xác nhận lệnh.
 • Các lệnh được xác nhận sẽ chuyển trạng thái "Phiếu lệnh đã được xác nhận thành công". Quý khách có thể tra cứu lại các lệnh đã được xác nhận bằng việc thay đổi trường "Trạng thái XNL".

- Nguyên tắc đặt lệnh: Mức giá kích hoạt lệnh phải nhỏ hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh
- Ứng dụng của lệnh: Trong xu thế thị trường giảm, Lệnh điều kiện Down sẽ hỗ trợ nhà đầu tư:
 • Mua Chốt lời tự động  với nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế bán
 • Bán cắt lỗ tự động với nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế mua.
 • Mở mới vị thế mua hoặc vị thế bán khi giá giảm quá ngưỡng hỗ trợ.

Ví dụ:

Giá thị trường hiện tại đang là 960, Khách hàng đặt lệnh điều kiện Down, loại lệnh bán với giá đặt là 959, giá kích hoạt 955. Giá thị trường biến động theo từng thời điểm như bảng dưới:

Tại thời điểm 6 khi Giá thị trường giảm chạm mức 955 (bằng mức giá kích hoạt) thì lệnh Bán LO với giá 959 sẽ được hệ thống kích hoạt và đẩy vào sàn giao dịch.

Các bước đặt lệnh:

Bước 1: Khách hàng vào “Giao dịch”/ “Đặt lệnh” hoặc nhấn vào nút “Đặt lệnh” bên góc phải màn hình.

Bước 2: Thiết lập lệnh đặt 

- KH nhập các thông tin lệnh bao gồm: Mã HĐ, Khối lượng, Giá đặt.
- Thiết lập các điều kiện của lệnh Down:
 • Tích chọn vào “Đặt lệnh điều kiện” -> Chọn loại lệnh “Down”
 • Nhập mức giá kích hoạt vào ô bên dưới (Lưu ý: “Giá kích hoạt” lệnh phải nhỏ hơn “Giá thị trường” tại thời điểm đặt lệnh)
- Nhập mã xác thực -> Nhấn vào “Mua” hoặc “Bán”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh

Bước 3

 • Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác đặt lệnh. Hệ thống sẽ hiển thị dòng thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Xin vui lòng xem  trạng thái lệnh”. Quý khách nhấn vào “trạng thái lệnh” để xem chi tiết các lệnh đặt của mình.
 • Hoặc nhấn “Đóng” để hủy thao tác đặt lệnh và thoát khỏi màn hình đặt lệnh.
Quý khách lưu ý:
 
Để tăng khả năng khớp lệnh:
 • Với lệnh DOWN – Mua, quý khách đặt giá đặt lớn hơn giá kích hoạt
 • Với lệnh DOWN – Bán, quý khách đặt giá đặt nhỏ hơn giá kích hoạt

Là lệnh Mua với giá mua được tự động điều chỉnh trượt xuống bám sát xu thế giảm của thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng giảm, giá kích hoạt được điều chỉnh xuống một lượng bằng biên trượt (là chênh lệch giá thị trường hiện tại trừ đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường tạo đáy kể từ khi đặt lệnh. Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ được giữ nguyên. Theo đó, giá thị trường biến động cho đến khi giá kích hoạt điều chỉnh và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào sàn với giá đặt sẽ được điều chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối cùng trừ đi giá kích hoạt ban đầu.

- Nguyên tắc đặt lệnh : Giá đặt và giá kích hoạt phải cao hơn giá thị trường hiện tại
- Ứng dụng của lệnh : Trong xu thế thị trường giảm, lệnh Trailing Up sẽ giúp nhà đầu tư đang sở hữu vị thế bán
 • Mua lại để chốt lời  
 • Mua lại để cắt lỗ
 • Hoặc Mở mới vị thế mua mới với mức giá tối ưu nhất.

Ví dụ: Giá thị trường hiện tại đang là 953, KH đặt lệnh điều kiện T.Up giá đặt là 958, giá kích hoạt 957. Giả sử xu thế thị trường giảm và giá thị trường biến động theo từng thời điểm được như bảng dưới:

Thời điểm 2, giá thị trường giảm so với giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh:

Giá kích hoạt được điều chỉnh = giá kích hoạt ban đầu + (giá thị trường hiện tại – giá thị trường ban đầu) = 957 + (945 – 953) = 949

Giá đặt lệnh được điều chỉnh = giá đặt lệnh gốc + (giá kích hoạt điều chỉnh – giá kích hoạt ban đầu) = 958 + (949 – 957) = 950

 

Thời điểm 3, giá thị trường tăng lên -> giá kích hoạt và giá đặt lệnh vẫn giữ nguyên

 

Thời điểm 4, giá thị trường tiếp tục giảm:

Giá kích hoạt được điều chỉnh = giá kích hoạt ban đầu + (giá thị trường hiện tại – giá thị trường ban đầu) = 957 + (935 – 953) = 939

Giá đặt lệnh được điều chỉnh = giá đặt lệnh gốc + (giá kích hoạt điều chỉnh – giá kích hoạt ban đầu) = 958 + (939 – 957) = 940

 

Thời điêm 5 giá thị trường tăng vượt giá kích hoạt à Lệnh được gửi vào sàn với giá đặt = Giá đặt lệnh gốc + (giá kích hoạt điều chỉnh – giá kích hoạt ban đầu) = 958 + (939 – 957) = 940. Lúc này hệ thống sẽ gửi lệnh Mua với giá 940 là mức giá tối ưu trượt theo xu thế giảm của thị trường vào sàn giao dịch.

 

Các bước đặt lệnh:

Bước 1: Khách hàng vào “Giao dịch”/ “Đặt lệnh” hoặc nhấn vào nút “Đặt lệnh” bên góc phải màn hình.

Bước 2: Nhập các thông tin lệnh vào form đặt lệnh.

- KH nhập các thông tin lệnh bao gồm: Mã HĐ, Khối lượng, Giá đặt lệnh (phải lớn hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh).
- Thiết lập các điều kiện của lệnh T.Up:
 • Tích chọn vào “Đặt lệnh điều kiện” -> Chọn loại lệnh “T.Up”
 • Nhập mức giá kích hoạt vào ô bên dưới (Lưu ý: "Giá đặt lệnh" và “Giá kích hoạt” phải lớn hơn “Giá thị trường” tại thời điểm đặt lệnh.)
- Nhập mã xác thực -> Nhấn vào “Mua”. Đối với lệnh T.Up, nút Bán sẽ tự động ẩn đi. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh

Bước 3: Màn hình xác nhận lệnh đặt:

 • Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác đặt lệnh. Hệ thống sẽ hiển thị dòng thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh”.
 • Hoặc nhấn “Đóng” để hủy thao tác đặt lệnh và thoát khỏi màn hình đặt lệnh
Quý khách được phép sửa khối lượng và giá đặt cho các lệnh điều kiện có trạng thái đang chờ khớp hoặc đã khớp một phần. 

Là lệnh Bán với giá bán được tự động điều chỉnh trượt lên bám sát xu thế tăng của thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng tăng, giá kích hoạt được điều chỉnh tăng một lượng bằng biên trượt (là chênh lệch giá thị trường hiện tại trừ đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường đạt đỉnh kể từ khi đặt lệnh. Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ được giữ nguyên. Theo đó, giá thị trường biến động cho đến khi giá kích hoạt điều chỉnh và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào sàn với giá đặt sẽ được điều chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối cùng trừ đi giá kích hoạt ban đầu. 

- Nguyên tắc đặt lệnh: Giá đặt và giá kích hoạt phải nhỏ hơn giá thị trường hiện tại
- Ứng dụng của lệnh: Trong xu thế thị trường tăng, lệnh T.Down sẽ giúp nhà đầu tư đang sở hữu vị thế mua 
 • Bán để chốt lời
 • Bán để cắt lỗ 

Ví dụ: Tại thời điểm giá thị trường là 948, Nhà đầu tư nhập lệnh Trailing Down với giá kích hoạt là 944 và giá đặt lệnh là 943. Thị trường biến động như bảng mô tả dưới đây:

Thời điểm 2, giá thị trường tăng và  vượt qua giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh
Giá kích hoạt được điều chỉnh = giá kích hoạt  ban đầu + (giá thị trường hiện tại – giá thị trường khi đặt lệnh) =  944 + (955- 948)  = 951
Giá đặt lệnh được điều chỉnh = giá đặt lệnh gốc + (giá kích hoạt điều chỉnh – giá kích hoạt ban đầu): 943 + (951 – 944) = 950

Thời điêm 3 giá thị trường giảm xuống -> giá kích hoạt và giá đặt lệnh giữ nguyên

Thời điểm 4, giá thị trường tăng và  vượt qua giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh
Giá kích hoạt được điều chỉnh = giá kích hoạt  ban đầu + (giá thị trường hiện tại – giá thị trường khi đặt lệnh) = 944 + (965 – 948)  = 961
Giá đặt lệnh được điều chỉnh = giá đặt lệnh gốc + (giá kích hoạt điều chỉnh – giá kích hoạt ban đầu): 943 + (961 – 944) = 960

Thời điểm 5 giá thị trường giảm xuống 961,bằng  giá kích hoạt. Lệnh được gửi vào sàn với giá đặt = Giá đặt lệnh gốc + (giá kích hoạt điều chỉnh – giá kích hoạt ban đầu) = 943 + (961 – 944) = 960.

Các bước đặt lệnh:

Bước 1: Khách hàng vào “Giao dịch”/ “Đặt lệnh” hoặc nhấn vào nút “Đặt lệnh” bên góc phải màn hình.

Bước 2: Thiết lập thông tin lệnh

- KH nhập các thông tin lệnh bao gồm: Mã HĐ, Khối lượng, Giá đặt lệnh (phải nhỏ hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh)
- Thiết lập các điều kiện của lệnh T.Down:
 • Tích chọn vào “Đặt lệnh điều kiện” -> Chọn loại lệnh “T.Down”
 • Nhập mức giá kích hoạt vào ô bên dưới (Lưu ý: "Giá đặt lệnh" và “Giá kích hoạt” lệnh phải nhỏ hơn “Giá thị trường” tại thời điểm đặt lệnh)
- Nhập mã xác thực. Nhấn vào “Bán”. Đối với lệnh T.Down, nút Mua sẽ tự động mờ đi. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh

Bước 3: Màn hình xác nhận lệnh đặt.

 • Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác đặt lệnh. Hệ thống sẽ hiển thị dòng thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh”. Quý khách nhấn vào “trạng thái lệnh” để xem chi tiết các lệnh đặt của mình.
 • Hoặc nhấn “Đóng” để hủy thao tác đặt lệnh và thoát khỏi màn hình đặt lệnh
Quý khách được phép sửa khối lượng và giá đặt cho các lệnh điều kiện có trạng thái đang chờ khớp hoặc đã khớp một phần.

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả những thông tin và trạng thái lệnh điều kiện đã đặt trong ngày giao dịch. Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi và quản lý trạng thái các lệnh điều kiện đã đặt theo 2 cách sau:

Cách 1: Vào menu “Giao dịch” -> “Trạng thái lệnh”

Cách 2: Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi trạng thái lệnh được hiển thị tự động ngay dưới màn hình đặt lệnh Mua/Bán

Các trạng thái lệnh điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh

 • Đang chờ thỏa điều kiện: Các lệnh điều kiện sau khi đặt, chưa thỏa mãn điều kiện, chưa được kích hoạt gửi vào sàn.
 • Hết hiệu lực: Các lệnh điều kiện không thỏa mãn điều kiện, không được phát sinh sau cả ngày giao dịch, cuối ngày sẽ có trạng thái Hết hiệu lực
 • Đã hủy: ngay sau khi lệnh điều kiện được hủy
 • Không thành công: Là các lệnh đặt vào hệ thống SSI nhưng bị từ chối. Quý khách có thể xem lý do từ chối bằng cách di chuột vào tooltip tại ô trạng thái để biết chi tiết

Lưu ý: Sau khi lệnh điều kiện được phát sinh, lệnh phát sinh sẽ có các trạng thái khác như lệnh thông thường đã mô tả ở trên

Quý khách có thể tham khảo một số tình huống sử dụng lệnh điều kiện để tạo lợi thế tại đây

Tính năng này hỗ trợ Quý khách theo dõi và tra cứu tổng lãi lỗ của các giao dịch theo thời gian, chi tiết lãi/lỗ của các vị thế đóng và các vị mở còn lại so với giá đóng cửa trong ngày.

Chức năng này sẽ giúp khách hàng quản lý được số lượng vị thế đang mở và theo dõi được lãi /lỗ tạm tính trong ngày của các vị thế đang mở tính đến thời điểm tra cứu.

Quý khách vào Kiểm soát & Quản lý tài sản -> Quản lý vị thế -> xem mục Vị thế mở

Màn hình Quản lý vị thế có chức năng đóng 1, nhiều hoặc tất cả các vị thế một cách dễ dàng. Tại màn hình xác nhận đóng vị thế, Quý khách có thể sửa được khối lượng và giá cho từng vị thế.

Chức năng này giúp khách hàng theo dõi, thống kê các vị thế đã đóng trong ngày, từ đó dễ dàng quản lý được lãi/lỗ trong ngày giao dịch.

Quý khách vào “Kiểm soát & Quản lý tài sản” -> xem mục “Vị thế đóng trong ngày”

Quý khách có thể lọc theo từng mã hợp đồng hoặc xuất excel và bản in để dễ dàng tra cứu.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI