Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Để xem thông tin về tài sản, sức mua, giá trị ký quỹ, dư nợ…, Quý khách vào mục Quản lý tài sản trên menu Kiểm soát & QL Tài sản:

Nhấn nút  để xem chú giải ý nghĩa và công thức tính toán các trường giá trị trong màn hình

Tính năng này Cung cấp thông tin toàn bộ các giao dịch đóng vị thế (Số lượng vị thế đóng theo từng mã theo từng ngày) cùng với lãi lỗ đi kèm

Nộp ký quỹ lên VSD

Là nghiệp vụ chuyển tiền ký quỹ từ TK chứng khoán phái sinh của SSI lên Trung tâm lưu ký (VSD)

Tại màn hình chuyển tiền của TK CKPS, nhấn vào “Nộp ký quỹ GD CKPS tại VSD”, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Quý khách nhập thông tin chuyển tiền và nhấn “Xác nhận”

Nhập Mã xác nhận (OTP) và xác thực hình ảnh, sau đó nhấn xác nhận để yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống xử lý

Rút ký quỹ từ VSD

Là nghiệp vụ rút tiền ký quỹ từ Trung tâm lưu ký (VSD) về TK của KH tại SSI.

Tại màn hình chuyển tiền của TK CKPS, nhấn vào “Rút ký quỹ GD CKPS tại VSD”, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Quý khách nhập thông tin chuyển tiền và nhấn “Xác nhận”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận chuyển tiền:

Quý khách nhấn xác nhận để chuyển yêu cầu rút tiền vào hệ thống. Hệ thống sẽ có thông báo yêu cầu chuyển tiền của quý khách đã được gửi tới hệ thống

Quý khách vào TK phái sinh đuôi 8 để thao tác chuyển tiền nội bộ sang các tiểu khoản đuôi 1/6 và ngược lại. Nhấn vào “Tiện ích” -> “Chuyển tiền” chọn tab “Chuyển tiền tới TK GDCK tại SSI (Thực hiện qua NH)”

Màn hình chuyển khoản nội bộ hiện thị như sau:

  • Tại mục “Mã tài khoản”  trong phần “Người chuyển” và “Người nhận” quý khách  chọn số TK  là đuôi 1, đuôi 6 hoặc đuôi 8
  • Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin chuyển tiền
  • Nhấn “Xác nhận” để chuyển yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống của SSI.
  • Sau đó, quý khách nhập “Mã xác nhận (OTP) ” và “Xác thực hình ảnh” -> Nhấn “Xác nhận” để chuyển yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống.

Quý khách có thể nhấn vào “Trạng thái” để theo dõi tình trạng các lệnh chuyển tiền trong ngày.

Chức năng này cho phép Quý khách chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh sang tài khoản ngân hàng cùng tên hoặc tài khoản ngân hàng đăng ký trước.

Chuyển khoản ngân hàng cùng tên:

Quý khách có thể chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng cùng tên của mình bằng cách vào “Tiện ích” -> “Chuyển tiền” -> “Chuyển khoản Ngân hàng cùng tên”

chuyentien-1.png

 

Quý khách nhập đầy đủ thông tin chuyển tiền vào màn hình yêu cầu chuyển khoản -> sau đó nhấn “Xác nhận”

Quý khách nhập mã xác thực, mã xác thực hình ảnh -> nhấn “xác nhận” để chuyển yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống.

Chuyển khoản ra ngân hàng đăng ký trước: 

Quý khách nhấn vào “Tiện ích” -> “Chuyển tiền” -> “Chuyển tiền ra Ngân hàng đăng ký trước”

chuyentien-4.png

 

Quý khách chọn số TK Ngân hàng đã đăng ký trước trong mục “Tài khoản ngân hàng” -> sau đó nhập số tiền và nội dung chuyển tiền -> Nhấn “xác nhận” để chuyển yêu cầu vào hệ thống

chuyentien-5.png

Tra cứu trạng thái chuyển khoản:

Có 2 cách để Quý khách kiểm tra các trạng thái chuyển tiền trong ngày như sau:

  • Cách 1: Sau khi chuyển tiền thành công, Quý khách có thể nhấn vào “Xem trạng thái chuyển tiền” Hệ thống sẽ chuyển qua màn hình Trạng thái các lệnh chuyển tiền như sau:

  • Cách 2: Tại màn hình chuyển tiền nhấn vào mục Trạng thái bên góc phải màn hình để kiểm tra các trạng thái chuyển tiền.

Có 2 cách để Quý khách kiểm tra các trạng thái chuyển tiền trong ngày như sau:

  • Cách 1: Sau khi chuyển tiền thành công, Quý khách có thể nhấn vào “Xem trạng thái chuyển tiền”

Hệ thống sẽ chuyển qua màn hình Trạng thái các lệnh chuyển tiền như sau:

  • Cách 2:  Tại màn hình chuyển tiền nhấn vào mục Trạng thái bên góc phải màn hình để kiểm tra các trạng thái chuyển tiền.

Quý khách vào “Kiểm soát & Quản lý tài sản” -> “Sao kê tiền
Chọn khoảng thời gian cần tra cứu bằng cách chọn “Từ ngày”, “đến ngày” -> nhấn nút “Xem

Lưu ý:

Khoảng thời gian tra cứu mỗi lần không quá 15 ngày và trong vòng 6 tháng gần nhất
Quý khách có thể xuất bản in hoặc sao kê
 
Hiện tại để giao dịch chứng khoán Phái sinh, quý khách sử dụng chung mã khách hàng, mật khẩu đăng nhập và mã xác thực của tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở SSI Web Trading sẵn có. Vì vậy, để thay đổi mật khẩu đăng nhập và mã xác thực của tài khoản, quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng giao dịch chứng khoán cơ sở tại mục “Quản lý tài khoản” ở trên.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI