iWin | Bản tin

CÔNG BỐ BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI iWIN   Bảng xếp hạng cuộc đua tài "Lập chiến lược - Tìm thành công":  

Đấu giá mới nhất

iWin | Bản tin
CÔNG BỐ BẢNG XẾP HẠNG CUỘC THI iWIN
 
Bảng xếp hạng cuộc đua tài "Lập chiến lược - Tìm thành công":
 

STT

Bảng xếp hạng

Vòng

Thời gian thi đấu

Trạng thái

Xem chi tiết

1

Lập chiến lược - Tìm thành công (cơ sở)

Chung cuộc

18/05/2020 - 30/07/2020

Đã kết thúc

Tại đây

2

Lập chiến lược - Tìm thành công (phái sinh)

Chung cuộc

18/05/2020 - 30/07/2019

Đã kết thúc

Tại đây

 
 
Bảng xếp hạng cuộc thi "iWin - Chứng sĩ tranh tài":
 

STT

Bảng xếp hạng

Vòng

Thời gian thi đấu

Trạng thái

Xem chi tiết

1

Đấu trường chứng khoán cơ sở

18/11/2019 - 30/11/2019

18/11/2019 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây

2

Đấu trường chứng khoán phái sinh

Vòng 1 - Khởi động

18/11/2019 - 30/11/2019

Đã kết thúc

Tại đây

3

Đấu trường chứng khoán cơ sở

01/12/2019 - 31/12/2019

18/11/2019 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây

4

Đấu trường chứng khoán phái sinh

Vòng 2 - Tăng tốc

01/12/2020 - 31/12/2019

Đã kết thúc

Tại đây

5

Đấu trường chứng khoán cơ sở

01/01/2020 - 31/01/2020

18/11/2019 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây

6

Đấu trường chứng khoán phái sinh

Vòng 3 – Đón xuân

01/01/2020 - 31/01/2020

Đã kết thúc

Tại đây

7

Đấu trường chứng khoán cơ sở

01/02/2020 - 29/02/2020

18/11/2019 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây

8

Đấu trường chứng khoán phái sinh

Vòng 4 – Tăng tốc

01/02/2020 - 29/02/2020

Đã kết thúc

Tại đây

9

Đấu trường chứng khoán cơ sở

01/03/2020 - 31/03/2020

18/11/2019 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây

10

Đấu trường chứng khoán phái sinh

Vòng 5

01/03/2020 - 31/03/2020

Đã kết thúc

Tại đây

11

Đấu trường chứng khoán cơ sở

01/04/2020 - 30/04/2020

18/11/2019 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây

12

Đấu trường chứng khoán phái sinh

Vòng 6

01/04/2020 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây

13

Đấu trường chứng khoán cơ sở

Chung cuộc

18/11/2019 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây

14

Đấu trường chứng khoán phái sinh

Chung cuộc

18/11/2019 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây

15

Chứng sĩ toàn năng (cơ sở & phái sinh)

Chung cuộc

18/11/2019 - 30/04/2020

Đã kết thúc

Tại đây
 
Chúc các chứng sĩ thành công!

Trải nghiệm iWin ngay:

 

TẢI NGAY APP “iWIN SSI”

PHIÊN BẢN WEB KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Scan QR Code để tải app

Click để trải nghiệm iWin

www.iwin.ssi.com.vn

www.facebook.com/iwin.ssi.com.vn

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI