iWin | Các câu hỏi thường gặp

Đấu giá mới nhất

iWin | Các câu hỏi thường gặp
Để tạo danh mục quan tâm, bạn thực hiện như sau:
 • Bạn vào chức năng "Giao Dịch"
 • Ấn vào biểu tượng menu ở góc trái trên màn hình
 • Ấn vào biểu tường (+) để tạo một Danh mục mà bạn quan tâm
 • Đặt tên cho Danh mục
 • Ấn vào "Tạo"
Để thêm mã Chứng khoán (CK) vào danh mục quan tâm, bạn thực hiện như sau:
 • Vào chức năng "Giao Dịch"
 • Vào biểu tượng tìm kiếm ở góc phải trên của màn hình
 • Gõ vào mã CK bạn cần tìm
 • Sau đó thêm mã CK bạn quan tâm vào danh mục có sẵn của mình bằng cách ấn vào biểu tượng (+) => Chọn Danh mục => Xác nhận
Hoặc: 
 • Bạn vào chức năng "Giao Dịch"
 • Ấn vào biểu tượng menu ở góc trái trên màn hình
 • Chọn Danh mục mà bạn muốn thêm mã CK vào
 • Ấn vào biểu tường (+) để tìm kiếm mã CK mình quan tâm và Thêm vào Danh mục
Để đặt lệnh:
 • Cách 1: Vào "Giao dịch" => vào biểu tượng tìm kiếm ở góc phải trên của màn hình => gõ vào mã chứng khoán (CK) cần tìm => ấn vào nút Giao dịch => Nhập các thông tin lệnh: Chiều mua/bán, Loại lệnh, Giá, Số lượng => ấn "Đặt lệnh" => ấn "Xác nhận"
 • Cách 2: Vào "Giao dịch" => ấn vào biểu tượng menu ở góc trái trên màn hình  => Chọn Danh mục mà có mã CK mà người chơi muốn giao dịch => chạm vào giá của mã CK để đặt lệnh => Nhập các thông tin lệnh: Chiều mua/bán, Loại lệnh, Giá, Số lượng => ấn "Đặt lệnh" => ấn "Xác nhận"
 • Cách 3: Trong màn hình "Danh mục đầu tư" của người chơi => chọn màn hình "Vị thế" => chạm vào mã CK mà người chơi muốn thực hiện giao dịch => Chọn Bán CK đang nắm giữ/Lệnh đối ứng => Nhập các thông tin lệnh: Chiều mua/bán, Loại lệnh, Giá, Số lượng => ấn "Đặt lệnh" => ấn "Xác nhận"
Để xem trạng thái lệnh, bạn vào "Sổ lệnh" để theo dõi toàn bộ lệnh. 
Các trạng thái lệnh:
 • Lệnh "Đang chờ khớp": lệnh đã được gửi đi và đang chờ khớp
 • Lệnh "Khớp một phần": Lệnh đã khớp một phần và đang chờ khớp phần còn lại theo thị trường thật
 • Lệnh "Khớp hoàn toàn": Lệnh đã khớp hoàn toàn
 • Lệnh "Từ chối": lệnh vi phạm nguyên tắc đặt lệnh (lệnh vượt khối lượng có thể mua/bán, lệnh có giá đặt vượt ra ngoài biên độ giá,...)
 • Lệnh "Đã hủy": Lệnh đã được hủy
 • Lệnh "Hết hạn": Sau khi hết phiên giao dịch nhưng lệnh chưa được khớp
Để lọc lệnh theo trạng thái lệnh (Tất cả/Chờ khớp/Khớp toàn bộ/Đã hủy):
 • Bạn vào "Sổ lệnh"
 • Ấn vào biểu tượng menu ở góc phải trên của màn hình
 • Chọn trạng thái lệnh muốn lọc
Để Hủy hoặc Sửa lệnh:
 • Bạn vào "Sổ lệnh"
 • Chọn lệnh bạn muốn Hủy hoặc Sửa
 • Chọn thao tác "Hủy" hoặc "Sửa"
Lưu ý: việc Hủy/Sửa lệnh tuân theo nguyên tắc giao dịch của iWin. Nếu lệnh bạn chưa xuất hiện trong "Sổ lệnh", bạn có thể kéo (vuốt) màn hình xuống để cập nhật lệnh mới.
Xem lịch sử đặt lệnh: từ màn hình "Trang chủ" bạn vào Tài khoản của mình => chọn "Lịch sử lệnh"
Lưu ý: Lịch sử lệnh không phản ánh lệnh đã sửa hoặc hủy
Để sao chép lệnh từ tài khoản bạn đang theo dõi:
 • Bạn vào "Trang chủ"
 • Bạn vào mục "Thông tin giao dịch"
 • Tìm lệnh mà bạn muốn sao chép => ấn nút "Sao chép"
Màn hình giao dịch sẽ hiện ra với thông tin lệnh được sao chép đã được điền sẵn.
Xem lịch sử đặt lệnh: từ màn hình "Trang chủ" bạn vào Tài khoản của mình => chọn "Lịch sử giao dịch"
Màn hình “Đăng ký theo dõi Tài khoản GD”  là danh sách các tài khoản mà người chơi theo dõi và muốn biết về hoạt động mua/bán của các tài khoản trong danh sách này. 
(Lưu ý: 1 người dùng có thể có nhiều tài khoản)
Khi tài khoản trong danh sách "Đăng ký theo dõi Tài khoản GD" đặt lệnh mua/bán, người chơi sẽ nhận được một tin nhắn thông báo về giao dịch này, đồng thời trên màn hình thông tin giao dịch sẽ xuất hiện chi tiết các lệnh này để người chơi có thể Sao chép lệnh.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI