iWin | Danh mục & Tài sản

Danh mục và Tài sản Để xem Danh mục chứng khoán và tài sản. Trong phần này cho phép theo dõi thông tin về tiền và Chứng

Đấu giá mới nhất

iWin | Danh mục & Tài sản

Danh mục và Tài sản

 • Để xem Danh mục chứng khoán và tài sản. Trong phần này cho phép theo dõi thông tin về tiền và Chứng khoán.
 • Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà người chơi chọn làm tài khoản mặc định, người chơi có thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách vào Cài đặt và Chuyển đổi giữa các tài khoản
1. Danh mục đầu tư Chứng khoán cơ sở
 • Tiền mặt: số tiền có thể sử dụng để mua chứng khoán
 • CK khả dụng (Chứng khoán khả dung): Danh mục chứng khoán ở trong tài khoản và có thể đặt bán
 • CK chờ thanh toán: Theo quy định, thời gian thanh toán của chứng khoán cơ sở là T+2.
  Do đó, sau khi lệnh mua khớp thành công, nhà đầu tư cần chờ đến cuối ngày T+2 thì chứng khoán mới trở thành chứng khoán khả dụng và có thể bán được. Các lệnh mua khớp thành công vào T-1 và T-2 sẽ ở trong danh mục CK chờ thanh toán. Lưu ý: các lệnh mua khớp trong ngày sẽ không vào danh mục CK chờ thanh toán
 • Giá TB: Giá vốn trung bình
 • Lãi/lỗ(%): Hiển thị thông tin lỗ/lãi dự kiến của các mã CK theo giá thị trường
 • Tỷ trọng(%): Tỷ trọng giá trị thị trường của cổ phiếu so với tổng tài sản
2. Danh mục đầu tư Chứng khoán phái sinh

Chức năng này sẽ giúp khách hàng quản lý được số lượng vị thế đang mở và theo dõi được lãi /lỗ tạm tính trong ngày của các vị thế đang mở tính đến thời điểm tra cứu.

 • VT Mua (Vị thế mua): Số lượng vị thế Long người chơi đang nắm giữ
 • VT Bán (Vị thế bán): Số lượng vị thế Short người chơi đang nắm giữ
 • Ròng: Số lượng vị thế Long - Số lượng vị thế Short
 • Trung bình: Giá vốn trung bình
 • Lãi/lỗ: Hiển thị thông tin lỗ/lãi dự kiến của các mã CK theo giá thị trường
 


Trải nghiệm iWin ngay:

 

TẢI NGAY APP “iWIN SSI”

PHIÊN BẢN WEB KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Scan QR Code để tải app

Click để trải nghiệm iWin

www.iwin.ssi.com.vn

www.facebook.com/iwin.ssi.com.vn

 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI