iWin | Trạng thái lệnh, lịch sử lệnh và giá khớp

  1. Sổ lệnh Để theo dõi tình trạng lệnh đặt trong ngày. Bạn vào tính năng “Sổ lệnh”. Đang chờ khớp: Lệnh

Đấu giá mới nhất

iWin | Trạng thái lệnh, lịch sử lệnh và giá khớp
 
1. Sổ lệnh

Để theo dõi tình trạng lệnh đặt trong ngày. Bạn vào tính năng “Sổ lệnh”.

  • Đang chờ khớp: Lệnh phát sinh đã được gửi vào hệ thống nhưng chưa khớp.
  • Khớp 1 phần: Lệnh phát sinh đã khớp 1 phần, đang chờ khớp phần còn lại.
  • Đã hủy: Lệnh phát sinh chưa khớp đã hủy thành công.
  • Đã khớp hoàn toàn: Lệnh phát sinh đã khớp hết hoặc lệnh phát sinh đã khớp 1 phần và hủy phần còn lại thành công.
  • Từ chối: Lệnh không thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh
  • Hết hạn: Hết ngày giao dịch lệnh chưa khớp

Bạn có thể tìm kiếm lọc theo trạng thái lệnh phát sinh trong ngày.

2. Lịch sử lệnh, giá khớp lệnh
Để theo dõi Lịch sử lệnh và Giá khớp lệnh đặt của mình. Bạn vào màn hình “Trang chủ” →  Nhấn vào thông tin tài khoản
Màn hình danh mục đầu tư hiện lên, để xem Lịch sử lệnh bạn vào mục “Lịch sử lệnh”, để xem Giá khớp lệnh bạn vào mục “Lịch sử GD”.
 

Trải nghiệm iWin ngay:

 

TẢI NGAY APP “iWIN SSI”

PHIÊN BẢN WEB KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Scan QR Code để tải app

Click để trải nghiệm iWin

www.iwin.ssi.com.vn

www.facebook.com/iwin.ssi.com.vn

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI