MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

Chào mừng Quý khách đăng ký mở tài khoản tại SSI!

Để bắt đầu đăng ký, vui lòng chuẩn bị:
1. CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định.
2. Máy tính hoặc Điện thoại có Camera - Nhấn để kiểm tra.
Trình duyệt khuyến nghị: Chrome (Window/Android/MacOS version 10.0.0 trở lên); Safari (iPhone/iPad version 12.4.1 trở lên) - Vui lòng cài đặt theo khuyến nghị để thực hiện đăng ký.