Mở tài khoản trực tuyến

MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

(Dành cho Khách hàng cá nhân Việt Nam, nếu Quý khách là Tổ chức hoặc Nước ngoài xin vui lòng xem hướng dẫn tại đây)

Chào mừng Quý khách đăng ký mở tài khoản tại SSI!

Để bắt đầu đăng ký, vui lòng chuẩn bị:
1. CCCD gắn chip còn hiệu lực theo quy định.
2. Máy tính hoặc Điện thoại có Camera. Nhấn để kiểm tra.
3. Điện thoại di động để nhận mật khẩu OTP xác nhận hợp đồng.
Trình duyệt khuyến nghị: Chrome (Window/Android/MacOS version 10.0.0 trở lên); Safari (iPhone/iPad version 12.4.1 trở lên) - Vui lòng cài đặt theo khuyến nghị để thực hiện đăng ký.